Mali Mühür, E-Fatura ve E-Defter Başvuru Süreci

 

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle 01.01.2016 tarihinden itibaren E-fatura ve E-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin başvurularını aşağıdaki internet adreslerinden yapmaları gerekmektedir.

Mali Mühür Sertifikası Başvurusu:
https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.goe-Fatura Uygulaması Başvurusu: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

e-Defter Uygulaması Başvurusu: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

Mali mühür başvurusu, e-fatura başvurusu ve e-defter başvurularının ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Mali mühüre başvuran mükelleflerin hemen e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamakta olup, e-fatura uygulamasına geçiş için ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

E-fatura uygulamasına geçmek için gerekli olan şartlardan biri mali mühüre sahip olmaktadır. E-defter uygulamasına geçmek için ise e-fatura uygulamasında kayıtlı olmak gerekmektedir. Bu nedenle 01.01.2016 tarihinde e-fatura ve e-defter uygulamasına başlayacak olan mükelleflerin aşağıdaki başvuru adımlarını izlemelerinde fayda bulunmaktadır.

1-Mali mühürü olmayanların öncelikle https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go  internet adresinden mali mühür başvurusu yapmaları gerekmektedir.

2-e-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/  internet adresinden aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçilerek başvuru yapılmalıdır.

§  GİB-Portal yöntemi için “Portal” seçeneği seçildikten sonra “01.01.2016’da Başlamak İstiyorum” seçeneği işaretlenmelidir. “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilirse kullanıcı hesabı hemen (KamuSM mali mühür bildirimini GİB’e ilettikten en az 1 gün sonra) açılır.

§  Kendilerine ait bilgi işlem sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegre edecek olanlar Entegrasyon yöntemi için “Entegrasyon” seçeneğini seçmelidir. Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html  adresindeki bilgiler ışığında testlere başlamalı, test kontrolü başarılı olduğu takdirde e-fatura sistemine dâhil olunmalıdır.

§  Özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp göndereceklerin Özel entegrasyon yöntemi için “Özel Entegrasyon” seçeneğini seçmeleri gerekmektedir.

3-e-Defter için; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/  internet adresinden istenilen başlangıç dönemi seçilerek başvuru yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir