KDV Hesaplama

Kısa adı KDV olan Katma Değer Vergisi Türkiye`de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde alıcının satıcıya ödediği tüketim vergisi niteliğinde olan bir vergidir. Böylece malın ilk üretiminden nihai tüketimine kadar geçen süre içerisinde her aşamadaki katma değeri vergileyen bir dolaylı vergisidir.
Aylık beyanname verenler herhangi bir ayın beyannamesini bu ayı takip eden ayın en geç 24. günü akşamına kadar vermelidir.
Katma Değer Vergisi, beyanname verilen ayın en geç 26. günü akşamına kadar ödenmelidir. Tüketiciler ise mal ya da hizmet satın alırken bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatıyla birlikte ödemektedirler.
Katma değer vergisi, hesaplama formülleri kullanılarak hesaplanır.
KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama formülü: (KDV Hariç Tutar) x [100 + (KDV Oranı/100)]
KDV dahil tutardam KDV hariç tutar hesaplama formülü: (KDV Dahil Tutar) / [100 + (KDV Oranıx100)]
İşletmeler yaptıkları mal ve hizmet teslimlerinde tüketiciden KDV alırlar. Bu KDV tutarlarının toplamına Hesaplanan KDV denir.
İşletmeler teslim aldıkları mal ve hizmetlerde satıcıya KDV öderler. Bu KDV tutarlarının toplamına İndirilecek KDV denir.