Vergide Yeni Dönem Başlıyor

Vergi kaybı ile mücadelede tarihin en büyük reformu için çok önemli bir adım atıldı. Ülkelerin vergi gelirlerinde her yıl milyarlarca dolar kayıp yaratan uygulamalar, BEPS hayata geçirildiğinde tarihe karışacak.

G20 ve OECD işbirliğinde hazırlanan ve Türkiye’nin dönem başkanlığında Antalya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde onaylanması öngörülen BEPS Eylem Planı, uluslararası vergileme alanındaki kuralları yeniden yazacak.

‘Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı-BEPS’ (Base Erosion and Profit Shifting) projesi, ülkelerin vergi tabanını genişletip, uluslararası şirketlerin kâr aktarma yöntemlerini ekonomik aktivitelerine ve yaratılan katma değere dayalı olarak adil oranlarda vergi ödemeyi, şeffaflığı sağlamayı amaçlıyor. OECD’nin hazırladığı G20’nin siyasi destek verdiği planı, her iki organizasyonun üyesi olan Türkiye de destekliyor.
GELİRİN YÜZDE 10’U KAYIP
Yapılan analizlere göre, dünyada kurumlar vergisi kaynaklı gelirlerin yüzde 4-10’u kayıp olarak hesaplanıyor. KPMG Vergi Bölümü Başkanı, Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve bütçesinde kurumlar vergisi önemli bir kalem olan gelişmekteki ülkelerde vergi kaybının bütçeye etkisinin yüküne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çok uluslu işletmelerin gerek global ticaretin içinde bulunduğu ortam, gerekse vergi kanunlardaki boşluklardan faydalanarak yaptıkları agresif vergi planlamaları, kazancın düşük vergili bölgelerde vergilenmesine ya da hiç vergilenmemesine neden oluyor. OECD bu gerçeği vurgulamak için ‘çifte vergilememe’ ibaresini kullanıyor. Çünkü diğer bir deyişle mevcut vergileme ortamında, gelire kaynak olan ülke ve gelir sahibinin bulunduğu ülkede kazanç vergi dışı kalıyor.

Bu tür örneklerden hareketle BEPS aksiyonları, uyum, özün önceliği ve şeffaflık ana prensipleri altında sınıflandırılarak katılımcı ülkeler arasında konsensüs oluşturmak ve daha şeffaf bir vergilemenin hayata geçirilmesini sağlamak üzere bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. BEPS projesi, vergi matrahının aşındırılması yoluyla kazanç aktarımının engellenmesini ve adil vergi dağılımını hedefleyen 15 aksiyon planından oluşuyor.”

TÜRKİYE’DE DURUM…
Türkiye dahil planı destekleyen tüm ülkelerin zararlı vergi uygulamaları ve vergi anlaşmalarının kötüye kullanımıyla mücadele, ülkelerarası uyuşmazlıklarda karşılıklı anlaşmanın etkinleştirilmesi konularında uzlaştığını vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülke bazında raporlama ve çifte vergilendirme anlaşmalarında “vergi anlaşma alışverişi” gibi kuralları güçlendirmeyi içeren minimum standartlar belirlendi. BEPS oluşturulurken diğer aksiyon planları için en iyi pratikler ile öneriler tartışıldı ve aksiyon planları doğrultusunda ortaya çıkacak değişikliklerin çok taraflı anlaşma yoluyla yapılabileceği sonucuna varıldı.
Türkiye, şu anda özellikle bilgi değişimine önem veriyor ve ülke bazında raporlama standartlarını destekliyor. BEPS hem Türkiye’ye gelen hem de Türkiye merkezli çokuluslu şirketleri etkileyecektir. KPMG olarak, dünyadaki BEPS gelişmeleri ile beraber Türkiye’de yapılması gündemde olan kanun değişiklikleri ve özellikle transfer fiyatlandırması alanında uluslararası yatırımları olan Türk yöneticilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda danışmanlık yaparak yol göstermeyi hedefliyoruz. ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir