SGK’dan 1 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi

Sosyal güvenlik reformuyla yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla halk arasında yıpranma olarak bilinen ve işçiler için itibari hizmet süresi olarak adlandırılan uygulama fiili hizmet süresi zammına dönüştürüldü.

5510 sayılı Kanunun 40. Maddesinde sayılan işyeri ve işlerde çalışanlara, bu işlerde çalıştıkları sürelerin her yılı için 60, 90 ya da 180 gün yıpranma hakkı verilmekte, yani bu süreler prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmektedir.

Prim ödeme gün sayısına ilave edilen sürelerin yarısı da emekli olunması için aranan yaş hadlerinden düşülmektedir.
Fiili hizmet süresi zammına hangi işyeri ve işlerin dahil edileceği 5510 sayılı Kanunla yeniden belirlendi ve 2008 ekim ayından önce kapsamda olmayan bir çok işyeri ve işler fiili hizmet süresi zammına dahil edildi. Dolayısıyla kapsama alınan işlerde çalışanlara 2008 ekim ayından sonraki süreleri için prim ödeme gün sayılarına ilave yapılmakta ve 3600 gün bu işlerde çalışılmış olması şartıyla da ilave edilen gün sayılarının yarısı emeklilik yaşlarından düşülmektedir.
3600 Gün Şartı Kolaylaştırıldı
SGK 10/11/2015 tarihinde yayınladığı genel yazı ile ilk defa 5510 sayılı Kanunla fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınan işyerlerinde çalışan sigortalıların 2008 ekim ayından önce yine bu işlerde geçen gün sayılarını emeklilik yaşından düşülmesi için aranan 3600 gün hesabına dahil edileceği yönünde uygulamaya gitti.
Bu uygulama ile birlikte 2008 ekim ayından sonra fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınan işyerlerinde çalışanların, bu tarihten önceki aynı kapsamdaki çalışmalarının 3600 gün hesabına dahil edilmesi sonucunda, bu sigortalılar 2015 yılı için 1 yıl erken emeklilik hakkına kavuşmuş oldu.
Gerçekten de söz konusu genel yazı ile getirilen uygulama, SGK’nın her zaman vatandaş lehine geliştirdiği uygulamalara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir