Bağ-Kur Prim ödemeleri de desteklenmelidir…

Asgari ücretin bin 300 liraya çıkmasıyla en düşük Bağ-Kur primi 568 liraya yükselmiştir. Asgari ücretin bin 300 liraya çıkmasını tabii ki olumlu karşılamaktayız. Bu insanların alım gücünü yükseltecek bir karardır. Ancak asgari ücretteki önemli artış, asgari ücrete endeksli olan Bağ-Kur primlerinde de önemli artışa neden olmuştur.

128 TL EK YÜK

Asgari ücretin maliyeti önceden brüt 1.663 lira iken bugün 275 liralık bir artışla brüt 1935 lira olmuştur. Devlet de aradaki farkın yüzde 40’ını, yani 110 lirasını karşılayacağını açıklamıştır.

Öte yandan Asgari Günlük Harcama Tutarı Esası’na göre hesaplanan Bağ-Kur primleri de yükselmiş, üyelerimizin ödediği en düşük Bağ-Kur aylık primi 128 liralık bir artışla, 440 liradan 568 liraya çıkmıştır.

Sınırlı sermaye yapısı nedeniyle işlerini gereğince büyütemeyen ve geliştiremeyen üyelerimiz zaten pazar kaybına uğramakta, büyüklerin haksız rekabeti karşısında yaşam mücadelesi vermektedirler. Üyelerimiz çalışma şartlarının kolaylaştırılmasına ve iktisaden desteklenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla asgari ücretin yükselmesinin yan etkileri de düşünülmeli, zor durumdaki üyelerimize ek yükler getirilmemelidir. İşçi konumundaki çalışanlar için yapılan teşvik ve destekler esnaf sanatkarlar için de düşünülmelidir.

NORM BİRLİĞİ

Bugün esnafın yanında çalışan kalfa için prim desteği gelmiş ama üyemizin kendisine destek düşünülmemiştir. Norm birliği için SSK ile Bağ- Kur birleştirildiğine göre esnaf sanatkarlara da destek verilmelidir. Bağ-Kur prim ödemelerinde üyelerimize de kolaylıklar sağlanmalı, SSK primleri için hazırlanan destek paketi Bağ-Kur primlerini de kapsamalıdır.

Ya esnaf sanatkar kesimine de 110 lira destek verilmeli, ya da Bağ-Kur prim artışları yeniden değerlendirme oranında yapılmalıdır.

Kayıt için yarın son gün

İşyerlerinin ve çalışanların iş güvenliği ve sağlığını korumayı hedefleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde 2013’den itibaren, 50’nin altında işçi çalıştıran (berber, kuaför, matbaa gibi) tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ise 2014’den itibaren doktor ve hemşire çalıştırma zorunluluğu getirmişti.

Ancak işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin çıkan yönetmelik, 10 kişiden az çalışanı olan işletmelere fırsat yaratmaktadır.

Buna göre 10 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfa giren işveren veya işveren vekilleri, Çalışma Bakanlığı’nın uzaktan eğitim yoluyla düzenleyeceği eğitim programına katılarak sertifika alabilecek ve böylece iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli masrafına girmeden, kendi işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

Bakanlığın Anadolu Üniversitesi ile işbirliği altında düzenlediği programa kayıt bedeli 250 liradır. Müracaatlar 15 Ocak 2016 tarihinde (yarın) sona erecektir. Düzenlenecek programa kayıt yaptırmak isteyenlerin bir an önce müracaat etmelidirler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler, http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden edinilebilecektir.

ZEKERİYA MUTLU

YENİASIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir