10’DAN AZ ÇALIŞANI OLANLAR DİKKAT!

6552 sayılı Kanun ile değişik 6331 sayılı İş Sağlığıve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” ibaresine dayanarak hazırlanan İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir.” ibaresi yer almaktadır.

Eğitimlerin, bu ibareyi karşılayan bir üniversite eliyle yürütümünün sağlanması için işbirliği protokolü üzerindeki çalışmalar sürmekte olup çalışmalar tamamlandığında eğitim için başvuru tarihleri ve yeri Bakanlık/Üniversite internet sayfasından duyurulacaktır.

Söz konusu duyuru yapılmadan önce Bakanlığa ayrıca herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

İsa KARAKAŞ

SGK Başmüfettişi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir