SGK’nın fizik tedavi kotasına Danıştay ‘dur’ dedi

Fizik tedavi hizmetlerini düzenleyen ve başta felç olmak üzere doğuştan beyin hasarı, MS, parkinson, beyin felci hastalarını mağdur eden 10 Nisan 2014 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Söz konusu tebliğiyle SGK, kamu hastaneleriyle aynı fiyattan hizmet aldığı özel fizik tedavi ve rehabilitasyon kurumlarına muayene ve tedavide hasta kotası koymuş, bundan bilhassa felçli hastalar mağdur olmuştu.

HUKUKA AYKIRI

Fizik Tedavi ve Rehabititasyon İşletmecileri Derneği’nin sözkonusu tebliğ ile sağlık hizmeti bekleyen hastalar ve özel sağlık sunucularının zarar gördüğü gerekçesiyle yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davayı, Danıştay 15’inci Dairesi 13 Kasım 2014’de reddetti. Bunun üzerine dernek ret kararına itiraz etti. Bu kez dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda ele alındı. Davayı gören kurul, sözkonusu genelgenin uygulanması halinde “telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması” gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Fizik Tedavi ve Rehabititasyon İşletmecileri Derneği Başkanı Dr. Köksal Koloğlu, “Danıştay idarenin keyfi bir uygulama yaparak hem sağlık sunucusu hem de tedavi bekleyen hastayı da ne kadar mağdur ettiğini, açıkça ortaya koydu” dedi. Dr. Koloğlu söz konusu değişikliğin tebliğle yapılıp, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe sokulması gerekirken, belirtilen usul ve yöntemler izlenmeden direkt olarak yürürlüğe konulduğunun da gerekçede yer aldığını hatırlattı.

3-4 BİN HASTA BEKLİYOR

Dava konusu olan tebliğden en büyük mağduriyeti hastaların yaşadığını belirten Dr. Koloğlu şunları söyledi:

“Türkiye’de zaten fizik tedavi ve rehabilitasyon yatağı yetersiz. Örneğin bizle aynı nüfusu olan Almanya’da 150 bin, 8 milyonluk Avusturya’da 15 bin rehabilitasyon yatağı var. Türkiye’deki yatak sayısı sadece 2 bin. Kamu yatağının yetmediği açık. Acil olarak 10-15 bin rehabilitasyon yatağına ihtiyacımız varken ve hastalar kamu kurumlarında tedavi olmak için 6-12 ay beklerken, özel sektör kapasitesinin daraltılmasını anlamak zaten mümkün değildi. Tasarruf etmek isteyen SGK’nın örneğin bir yandan piyasada 125 liraya satılan bel ve boyun felcini tedavi ettiğini iddia eden yakı başına 300 lira öderken (ki hastaneye yatırılarak ve MR çekilerek uygulanması isteniyor) bize yönelik kısıtlama yapması dikkat çekici. Halen kota konan hasta grubunda 3-4 bin hasta tedavi sırası bekliyor. Devlet ve SGK felçli hastaları mağdur etmiş ve cezalandırmıştı. SGK yetkilileri açıklamalarında ‘suistimal var’ demişlerdi. O halde suistimal edenleri bulsunlar ve cezalandırsınlar. Pire için yorgan yakılır mı?”

“SGK BİRAN ÖNCE UYGULAMAYA GEÇİRSİN”

SGK’dan mahkeme kararını biran önce uygulamasını beklediklerini belirten Dr. Koloğlu, “Konunun sonuna kadar maddi-manevi takipçisi olacağız” dedi.

Hem muayene hem de tedavi kısıtlanmıştı

10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no’lu SUT genelgesine göre, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ve bir fizyoterapist (A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla 8, (A) ve (B) grubundakinden işlemlerden günlük 12 hastaya bakabilecek. Uzman hekimi (C) grubundaki işlemlerden günlük en fazla 32, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise en fazla 64 hastaya bakabilecekti.

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir