Sahte, şüpheli ve kontrollü işyerleri hakkında açıklama

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılıklarını gerektirecek çalışmaları bulunmadığı halde sahte işyeri tescili yapılarak sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilen işyerleri ile işverenleri hakkında işyeri tescil programına sahte, kontrollü ve şüpheli kodlarının konulması sağlanarak ünitelerce yapılacak işlemler 5/1/2012 tarihli ve 317008 sayılı Genal yazı, 14/4/2014 tarihli ve 5727397 sayılı Genel yazı, 19/6/2014 tarihli ve 2014-36 sayılı e-posta mesajı ile 28/5/2015 tarihli ve 2823305 sayılı Genel yazıyla talimatlandırılmıştır.
Sigortalılar hakkında yersiz olarak hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması açısından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında; “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hizmetlerin farklı renk (turuncu renk) ile gösterimi sağlanmış olup bu şekilde hizmet bildirimi yapılmış sigortalılar hakkında sigortalı tescil ve hizmet servislerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
Buna göre;
Sahte işyeri” kodu konulan işyeri dosyaları hakkında Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporları bulunduğundan sigortalı tescil ve hizmet servislerince işverence verilen aylık prim ve hizmet belgeleri “1” kodu ile dört aylık sigorta primleri bordroları ise “T” kodu girilererek hizmet iptal edilmekte, daha sonra sigortalıya ait işe giriş bildirgesi silinmekte olup bu işyerlerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme yapılmayacaktır. Sahte işyerinden bildirim yapılması nedeniyle hizmeti ve tescilinin iptal edilmesi gerektiği tespit edilen sigortalıların hizmeti ve tescili geciktirilmeksizin iptal edilecektir.
Kontrollü işyeri” kodu konulan işyeri dosyaları hakkında denetim raporu sonucuna göre işlem yapılmakta olup “kontrollü işyeri” kodu konulduğu tarihten itibaren bir aylık süre içinde işyeri tescil ve e-sigorta servislerince işyerinin denetime çıkarılması hususunda işlem başlatılmakta, ayrıca denetim sonuçlanıncaya kadar e-bildirge şifresi askıya alınmaktadır. Sigortalı tescil ve hizmet servislerince yapılan hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerinde “kontrollü işyeri” kodu bulunan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların bu hizmetleri hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerinde dikkate alınmayacaktır. Yapılacak denetim sonucunda “kontrollü işyeri” kodu kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu hizmetler hizmet bildirme ve birleştirmeye dahil edilerek sigortalı tescil ve hizmet servislerince yeniden hizmet yazısı hazırlanacaktır. Denetim raporu sonucunda işyerinin “sahte işyeri” olduğunun tespiti halinde “sahte işyeri” hakkında yapılan işlemler “kontrollü işyeri” hakkında da yapılacaktır.
Şüpheli işyeri” kodu hakkında “kontrollü işyeri”nde olduğu gibi işyeri tescil ve e-sigorta servislerince “şüpheli işyeri” kodu konulduktan sonra bu defa on gün içinde işyerinin denetime çıkarılması hususunda işlem başlatılmakta olup denetim sonuçlanıncaya ya da bu işyerlerinin “sahte işyeri” olduğuna ilişkin kod konuluncaya kadar “şüpheli işyeri” kodu konulan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmaya devam edilecektir.
Bilgi edinilmesi, sigortalılara yersiz sağlık yardımı yapılmaması ve aylık bağlanmaması açısından işyeri tescil ve e-sigorta servislerince sahte ve kontrollü işyerlerine ait listelerin bekletilmeksizin alınarak işyeri tescil programlarına gerekli kodların geciktirilmeksizin konulması, sigortalı tescil ve hizmet servislerince sahte ve kontrollü işyerlerinden hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması hususlarına dikkat edilmesini rica ederim.
İsmail YILMAZ
Kurum Başkanı
Genel Müdür V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir