2016 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

Aralık 2015 sonunda ilanı beklenen2016 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 10.11.2015 Tarih ve  29528 Sayılı RG’de yayımlanan  VUK Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için belirlenen YENİDEN DEĞERLEME ORANI : % 5,58  Baz alınarak hazırlanan taslak çalışmadır.

MADDE 177  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

168.928.-

232.276.-

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

92.911.-

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.928.-

Mükellefler;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarakI. sınıfa geçerler. (VUK md.180)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir