İŞVERENLERE GETİRİLEN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İşverenler her platformda, yasal yükümlülük olarak getirilen ve  üretim maliyetleri üzerinde de ayriyeten ciddi bir yük oluşturan uygulamalarla ilgili seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ancak bunda çokta başarılı oldukları söylenemez. Son zamanlarda maliyetlerin artması ve maliyet artışıyla beraber hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabetin zorlaşmasıyla birlikte işverenler tarafından dile getirilen bu üretim dışı maliyetlerin öncelikli olarak ele alınması gerekliliği artık kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşverenler tarafından söz konusu yükler konusunda en çok dile getirilen  rahatsızlık belli ölçekte olan sanayicilerin ve işverenlerin avukat çalıştırma zorunluluğunun olmasıdır.

İşverenler avukat çalıştırma zorunluluğunun mantığını anlamakta zorluk çekiyorlar. Dedikleri şu; Biz işletme olarak bir avukata ihtiyacımız olduğunda serbest çalışan avukatlardan istediğimiz hizmeti satın alabiliyorken devletin bizi bizden daha fazla düşünüyormuş gibi davranarak, kendilerinin  ticari işleri dolayısıyla avukat çalıştırma zorunluluğunun  getirmesinin mantığını anlayamadıklarını dile getiriyorlar. Aslında bu konuda son derecede haklılar. Yeni dünyada ve serbest piyasanın hakim olduğu bir devirde, ticari bir işlemin parçası olan bir konuda, devletin bir baskı gurubuna menfaat sağlamanın dışında bir mantığı da olmayan bir düzenlemeyi hala yürürlükte tutması anlaşılabilir bir durum değildir.

İşverenler üzerindeki diğer bazı yüklerin içinde, işverenler tarafından makul karşılananlar da var. Bunların da maliyetler üzerinde olumsuz etkileri olsa bile işçi sağlığı ve güvenliğini ilgilendirdiği ve insana (çalışanlara) dokunduğu ve insani bir tarafı bulunduğu için işverenler bu yükleri yüksünmeden yerine getirmekte ve bu yüklerin kaldırılmasını, yetkili mercilerle yaptıkları toplantıların konusu haline bile getirmemektedirler. İşverenler tarafından yüksünmeden yerine getirilen yasal  yükümlülüklerden biride “ilk yardım eğitimi” verme yükümlülüğüdür.  

ADANA OSB DE İLK YARDIM EĞİTİMLERİ İŞVERENLER İÇİN BİR YÜK DEĞİL;

Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, sanayicisini diğer sanayiciler nezdinden daha avantajlı duruma getirmek için, firmalar üzerindeki yükleri azaltmak adına eğitim seferberliği başlattı ve verilen eğitim faaliyetleri çerçevesinde, sanayiciler tarafından çalıştırılan işçi sayısına göre değişen ilk yardım eğitimi alma yükümlülüğünün getirdiği maliyetleri üstlenerek, bölgedeki tüm sanayicilere, başka OSB’ ler de olmayan bir hizmeti getirmiş oldu. Getirilen bu hizmetle birlikte sanayiciler, firmalarında ilk yardım eğitimini alması gereken sayıda işçilerine ilk yardım eğitimini aldırıyor, hem de hiç bir maliyete katlanmıyor  ve eğitimin verilmesi için gerekli olan prosedürlerle uğraşmak zorunda kalmıyor.

İLK YARDIM EĞİTİMİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK;

Uygulamada olan ilk yardım yönetmelinde değişikliğe gidilerek ilk yardım eğitimi alacak işçi sayılarında ve ilk yardım belgesinin geçerlilik sürelerinde değişiklikler yapıldı.

Eski Yönetmelik uyarınca; tüm firmalarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli iş kapsamında bulunan işyerlerinde de her on personel için bir temel ilk yardım eğitimi sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunluydu.  İlk Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile getirilen yeni düzenlemede ise

Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

bulundurması zorunludur.

İlk yardımcı belgesinin geçerlilik süresi, eski düzenlemede olduğu gibi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Eski yönetmelikte, bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verileceği ve güncelleme eğitimleri ile, sertifikada belirtilen geçerlilik sürelerinin yarısı kadar uzatılacağı belirtilmektedir.

Yeni İlk Yardım Yönetmeliğin de ise, güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgelerinin belge geçerlilik süresi kadar uzatılacağı düzenlenmiş olup, süre yönünden avantaj getirilmiştir

Eski düzenlemeden farklı olarak ilk yardım belgesi olanların belge güncellemesi yapması için yapacakları başvurular süreye bağlanmıştır. Buna göre, ilk yardımcı belgesi olanların, geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz olacaktır. Bu nedenle belge sürelerinin güncelliği ve yenileme sürelerinin takibinin yapılması önem arz etmektedir.

İlk Yardım Yönetmeliği’nin yayım tarihinden önce alınan sertifikaların geçerlilik süresi belgede yazılı süre kadar geçerli olmaya devam edecektir. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların güncellemesi yapıldığında geçerlilik süresi, yeni Yönetmelikte tanımlanmış süreler kadar uzatılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir