İş ve sosyal güvenlik mevzuatında püf noktaları

1-Gece fazla çalışma 3 sektörde yapılabilir.

Bunlar; Turizm, Sağlık ve Özel güvenlik.

2-Çıraklık İş Yasası kapsamı dışındadır.

Bu nedenle çıraklık süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

3- Net ücretin en fazla dörtte biri,

İhbar ve kıdem tazminatının ise tamamı haczedilebilir.

4-Aylık sahibi razı olmadıkça icra müdürü aylığın haczedilmesi talebini reddeder.

SGK ya borcu olan emeklinin maaşının dörtte biri haczedilir.

Nafaka borcundan dolayı da aylığa haciz konulabilir

5-Erkek yetimin çalışması

SSK mevzuatına göre yetim aylığı bağlanmış olan erkek yetim, sigortalı işe girse aylığı kesilmez. Yani, 5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 1.10.2008’den önce ölen anne veya babasından dolayı yetim aylığı alan ve örneğin 25 yaşından küçük olup yüksek öğrenim gören erkek yetimin sigortalı işe girmesi aylığın kesilmesine neden teşkil etmez.

6-Yaş farkının dul aylığına etkisi

4/c kapsamında koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine bağlanacak aylık yarıya kadar düşürülür.

Ancak, evlenme en az 10 yıl önce yapılmış veya çocukları olmuş bu eksiltme yapılmaz.

(5434 sayılı Yasa, madde 71)

7 -Memur emeklisi (5434 sayılı yasa) vefat ettiğinde;

-Yetim aylığı bağlanan kız çocuğu işçi olarak veya serbest çalışırsa yetim aylığı – almaya devam eder. Ancak, memur olarak kamuda vazifeye girerse, yetim aylığı kesilir.

-Aylık bağlanan kızı, karısı, hatta annesi bile sonradan evlenirse, maaşları kesilir. Ama, evlenme ikramiyesi alırlar.

8-İsteğe bağlı sigortalı olmanın koşullarından biri ülkemizde ikamet etmek. Ezberimiz bu.

Ancak, Fransa, İngiltere, İsviçre ve İsveç’te bulunanlar bu koşula tabi değil. Çünkü sosyal güvenlik sözleşmesini taraf ülkeler bu şekilde imzalamışlar.

Ahmet Metin Aysoy

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir