Görevden uzaklaştırılan memurlara ne olur?

Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında alınan bir tedbir. Peki, böyle bir durumda memuru neler bekliyor?

10 Ekim Cumartesi günü Ankara Tren Garı’nın önünde acı bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Kayıplarımız halen yüreğimizi yakıyor ve yakmaya da devam edecek. Belki failleri azmettirenler bulunup adalete teslim edilince bir nebze de olsa acımız hafifleyecek.
Hiç şüphesiz terör saldırısından sonra en çok konuşulan hususların başında bir istihbarat zafiyetinin olup olmadığı vardı. Derken saldırıdan dört gün sonra ani bir kararla fatura bürokratlara kesildi ve görevden uzaklaştırmalar oldu.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, “10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen menfur terör saldırısını bütün yönleriyle soruşturmakla görevlendirilen mülkiye ve polis başmüfettişlerinin teklifleri doğrultusunda soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Ankara İl Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü ve Güvenlik Şube Müdürü görevlerinden uzaklaştırılmıştır” şeklinde bir açıklama yaptı.
Peki görevden uzaklaştırma denen uygulama nedir ve hangi durumlarda yapılır? Sonunda ne olur?

Memurun görevde kalması sakıncalıysa uzaklaştırılır
Görevden uzaklaştırma uygulaması, İçişleri Bakanlığı’nın yazısında belirttiği gibi sadece soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ile ilgili alınan bir tedbir değil. Aynı zamanda o memurun görevde kalmasının sakıncalı görülmesi gerekiyor. Nitekim Danıştay’ın bu hususta onlarca kararı var.
Ayrıca, görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturma başlatılması gerekiyor.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garazı dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabiler.

Maaşları azalacak
Görevden uzaklaştırılan memura bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödeniyor. Bu memurlar ayrıca Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
Yapılan soruşturma sonucunda memura ceza verilmez veya memuriyetten çıkarmayı gerektirmeyecek bir ceza verilirse tekrar memurluğa geri dönebilirler. Ancak verilen cezanın ağırlığına göre (kademe ilerlemesi durdurulması cezası gibi) idareci olarak atanamazlar.
Memuriyete geri döndüklerinde kesilen üçte birlik maaşlarını da geri alabilirler.

Uzaklaştırma ne kadar sürer?
Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması gereği yapılmışsa en çok 3 ay devam edebiliyor. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılıyor.
Eğer görevden uzaklaştırma bir ceza kovuşturması gereği yapılmışsa görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
Bakalım emniyet amirleri ile ilgili süreç nasıl ilerleyecek ve soruşturma sonunda göreve iadeleri gerçekleşecek mi?

Mehmet Bulut

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir