3600 gün yoksa aylık bağlama oranı %3 uygulanır

Okurumuz aşağıdaki hizmet kütüğünü ve günlerini bize yollamış.

Kendisi 2008/10 sonrası olan ABO:3 Nasıl bulunduğunu soruyor.

Hizmet Kütüğü GÜN
2000 Öncesi 354
2000-2008/10 Arası 2630
2008/10 Sonrası 1741
Toplam 4725

 

Aylık Bağlama Oranı 3 27.95

 

Aylık bağlama oranı

Yaşlılık aylıkları için

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır.

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 öncesi 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrası geçen ve Kanunun yürürlük tarihini Ekim 2008 öncesi prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınacaktır.

Ancak, bu hesaplama şekli 30.04.2008 (dahil) öncesi sigortalı olanlar için uygulanacak, 01.05.2008 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar hakkında uygulanmayacaktır.

Örnek: 

Sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2100 günü olup, tahsis talep tarihinde toplam 5800 prim gün sayısı bulunmaktadır. Bu sigortalının ABO 3 ü

3600-2100 = 1500

1500/360 = 4,17 x % 3 = % 12,51

5800-1500 = 4300/360 = 11,94 x % 2 =23,88

ABO 3 = 12,51+ 23,88 = % 36,39 dur.

 

Yukarıdaki soruya cevabımızı örneğe göre verelim.

2008/09 kadar gün sayısını tespit edeceğiz.

2000 öncesi=354

2000-2008/09=2630

354+2630=2984 Gün

3600-2984=616 Gün

616/360=1,71

ABO=1,71X3=5,13

GENEL TOPLAM=4725-616=4109 GÜN

4109/360=11,41

ABO=11,41X2=22,82

ABO3:5,13+22,82=27,95

Bu uygulama sadece;

30.04.2008 (dahil) öncesi sigortalı olanlar için uygulanacaktır.

01.05.2008 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar hakkında %2 uygulanacaktır.

Vedat İlki

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir