Gençlerin ‘iş’i zor!

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre 2012 – 2014 döneminde görülen hafif toparlamaya rağmen, genç işsizlik oranları küresel ekonomik kriz öncesi seviyesinin (yüzde 11.7) hala üzerinde. ‘Gençler İçin Küresel İstihdam Eğilimleri 2015’ raporunu yayımlayan ILO’ya göre, küresel genç işsizliği oranı 2007 – 2010 yılları arasındaki hızlı artışın ardından yüzde 13 düzeyinde sabitlenmiş durumda. ILO söz konusu raporunda, dünya genelinde milyonlarca gencin ‘düzgün’ bir iş bulabilmek için adeta yokuş yukarı bir mücadele verdiğini vurguluyor ve ekliyor: Küresel genç işgücünün yaklaşık yüzde 43’ü hala işsiz ya da çalışmasına rağmen yoksulluk içinde yaşamını sürdürüyor.
ILO verilerine göre, 2014’te dünyadaki işsiz genç sayısı 73.3 milyon. Bu rakam, 2009’da en yüksek düzeyine ulaşan işsiz genç sayısının (76.6 milyon), 3.3 milyon kadar azaldığını gösteriyor. Raporda yer alan projeksiyonlara göre, 2015 yılında küresel genç işsizliği oranının yüzde 13.1 düzeyinde seyretmesi öngörülüyor.

Okul bitti, iş yok

Raporda, daha fazla sayıda genç kadın ve genç erkeğin eğitime katıldığı; buna rağmen, okuldan işe geçiş sürecinin zorlu bir serüven olmaya devam ettiği belirtiliyor. Ancak özellikle düşük gelirli ülkelerde milyonlarca genç, çok küçük yaşlarda işe girebilmek için okulunu bırakmaya devam ediyor.
Raporda, dünyanın pek çok bölgesinde genç kadınların işgücüne katılım oranlarının genç erkeklerinkine kıyasla önemli ölçüde düşük düzeyde kaldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, raporda erkek meslektaşları ile karşılaştırıldığında daha fazla sayıda kadının işsizliğe maruz kaldığının da altı çizilmiş durumda.
Rapora göre, son yıllarda daha çok genç iş buluyor ancak bu işlerin kalitesi gençlerin beklentisiinin altında kalıyor. Uzun dönemli işsizlik de gençler için kabus olmaya devam ediyor.Avrupa Birliği’nde yaşayan her 3 işsiz gençten biri bir yıldan uzun süredir iş arıyor.
Gelişmekte olan ülkelerdeki gençler eksik istihdam, kayıt dışı istihdam ve çalışan yoksulluğu gibi yapısal sorunlarla mücadele ediyor. 169 milyon çalışan genç günde 2 doların altında gelirle hayatını sürdürme savaşı veriyor. Küresel düzeyde istihdam içinde yer alan her 3 gençten biri çalışmasına rağmen günlük 2 doların altında ücret alıyor.
19 ay bekleme süresi
Mezun olan gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini konu alan anket sonuçlarına göre, ‘istikrarlı’ bir iş talep eden gençler için geçiş süreci ortalama olarak 19 ay sürüyor. Araştırma sonuçları, üniversite diplomasına sahip bir gencin istikrarlı bir iş bulabilmek için, ilköğretim mezunu olan bir gencin harcadığı zamanın sadece üçte birine ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Diğer taraftan, okuldan işe geçiş süreci genç erkeklere oranla genç kadınlar için çoğu kez daha uzun sürüyor.
Teknoloji istihdamı derinden etkiliyor. Beceri uyumsuzluklarını ortadan kaldırmak için yeni koşullara sürekli olarak uyum sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla, gençlere en yüksek kalitede eğitimin verilmesi şart.
ILO, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünyaya iş yaratmaya öncelik vermeleri ve gençlerin işgücü piyasasındaki dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmaları şeklinde çağrıda bulunuyor.
Cem Kılıç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir