Geçmiş Yıl Zararları ve 6736 Sayılı Aftan Yararlanma Kararı

19. Ağustos. 2016 tarih ve 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6736 sayılı “bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun” daha önceki yıllarda olduğu gibi fiilen bir af yasasıdır. Bu defa düzenlenen bu yasada her konu daha da detaylı olarak açıklanmıştır.

Kanunun detayları ile aftan yararlanacak borçların ve yararlanma şekillerinin uzun uzun açıklamasını yapmayacağım. Gazetemiz dahil bir çok basın organı, yazılı, sözlü ve görüntülü basında uzun uzun açıklamalar yapılmıştı. Her okuyucumuzun da bunları çook dikkatle incelediğini biliyorum. Bu yüzden ben af yasası ile ilgili olarak sadece bazı özel konuları ve çözüm veya çözümsüzlük yolları konusunda yazmayı tercih ettim.

Kanunun 5 inci maddesinin (ğ) fıkrası ilk anda çok düşündürücü bir düzenleme. Söz konusu fıkrayı aynen alıp okuyalım.

ğ) Gelir ve Kurumular vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50 si, 2016 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilemez.

Kanunun bu maddesi, maalesef bir çok firmanın kararını olumsuz yönde etkileyen bir madde. Düşünün, 2009 yılından beri dünya krizi devam ediyor. Türkiyemiz ise bir yandan Güneyde Irak, Suriye krizleriyle uğraşırken, Rusya ve Ukrayna krizi de var. Çevremiz tam bir ateş çemberi. Bu ateş çemberine rağmen sanayici ve tüccarlarımız uğraşıyor da uğraşıyor. Ama bazı yıllar ani Pazar daralması, aniden doğan krizlerden dolayı firma zarar ediyor ve af yasasından yararlanmak isteyen firma sahibi bu madde ile karşılaşıyor.

Düşünün firma, 2 milyon lira zarar etmiş. Bu arada Maliye Bakanlığı yetkilileri firmayı sıkıştırıyor, af yasasından yararlanın diyor. Ne güzel 5-6000 lira vergi ödeyerek, geçmişin varsa eğer bir karanlık gölgesinden kurtulacaksınız. Ama şu (ğ) yani yumuşak ğ maddesi varya o madde hakikaten yumuşak ğ maddesi olarak karşınıza çıkıyor. 2 milyon lira zararınızın (1) bir milyon lirası yani yüzde 50 sini 2016 ve daha sonraki yıllar karlarından mahsup edemeyeceksiniz diyor ya, bu ne demektir biliyor musunuz?
200.000 liralık vergi yükünden yani 1.000.000 yüzde 20 Kurumlar Vergisi = 200.000 lira ilerideki kazançlarından vergi ödeyeceksiniz demektir. Tabii bunu hesaplayan işveren, ne olursa olsun diyor ve af yasasından yararlanmaktan vazgeçmeyi düşünüyordu ki, bu yasa ile ilgili tebliğ çıktı.
23.08.2016 tarih ve 29810 mükerrer sayılı Resmi Gazetede “bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun genel tebliği-Seri no. 1 “ yayımlandı.

Söz konusu tebliğin C-5/c) Geçmiş yıl zararları konulu kısmı konuyu çözdü.

Bu kısımda diyor ki: söz konusu zararların yüzde 50 si mahsup edilebilecektir.
Diğer taraftan, matrah artırımında bulunulan yıllara ait olmakla birlikte 2015 ve önceki yılların karlarından mahsup edilmiş geçmiş yıl zararlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Evet bu madde firma sahipleri açısından her türlü şüpheyi ortadan kaldırmıştır.
O halde; 2011-2015 yılları arasında zarar edip te bunları yine 2011-2015 yılları arasında doğan karlardan mahsup eden firmalar, af yasasından yararlanacaklar ve bu zararlı yıllarla ilgili olarak 2016 yılına devreden herhangi bir zarar kalmadığı takdirde hiçbir işlem yapılmayacaktır.

Yani , firma 2011 zararını 2012-2013 veya 2014 veya 2015 yılı karları ile kapatmışsa, 2011 yılı için af yasasından yararlanacak olup Maliye Bakanlığı ile ilişkisi temizlenmiş olacaktır.

Cevdet AKÇAKOCA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir