Yeni yılın vergi ve harçları Resmi Gazete’de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları “torba yasa” olarak anılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan tarifeler üzerinden uygulanacak.

Tebliğe göre, 2018’de yaş ve motor silindir hacmine göre motosikletler için uygulanacak MTV oranları 19 – bin 791 lira arasında değişecek. Minibüs için yaşına göre 288-888 lira arasında, panelvan ve motorlu karavanlar için yaş ve motor silindir hacmine göre 440- bin 791 lira arasında, otobüs ve benzerleri için yaş ve oturma yeri sayısına göre 587-3 bin 587 lira arasında, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri için yaş ve azami toplam ağırlığa göre 260 – 4 bin 39 lira, uçak ve helikopterler için yaş ve azami kalkış ağırlığına göre 7 bin 191 – 60 bin 7 lira arasında değişen tutarlarda MTV ödenecek.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacak.

Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek.

Konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202 bin 154 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 4 bin 656 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4 bin 656 lira olarak dikkate alınacak.

1 yıllık pasaport harcı 200,8 lira

Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 58,8 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20,3 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 175,5 liradan 200,8 liraya, iki yıllıklarda ise 286,4 liradan 327,8 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 164,4 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 495,7 lira olarak uygulanacak.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre, 14 bin 800 liraya kadar yüzde 15, 80 bin liranın 34 bin lirası için 6 bin 60 lira (ücret gelirlerinde 120 bin liranın 34 bin lirası için 6 bin 60 lira), fazlası yüzde 27, 80 bin liradan fazlasının 80 bin lirası için 18 bin 480 lira (ücret gelirlerinde 120 bin liradan fazlasının 120 bin lirası için 29 bin 280 lira), fazlası da yüzde 35 olarak belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇’ne göre, kanunun ilgili maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar da yeniden değerleme oranı olan yüzde 14,47 düzeyinde artırıldı.

Düzenlemeler, 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir