SSK – Bağ-Kur Süreleri Borçlanılması

Normalde memurlar borçlanma işlemi yaptırmak istediklerinde aracı olan görev yaptığı kurumdur ve kurumu vasıtasıyla SGK’ ile muhatap olur. Borçlanma tutarı hesabı derece ve kademesine, sınıf ve unvanına göre saptanacak ek göstergesine göre belirlenir.

Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4/1-c sigortalılarından  geçmişte 4/1-a (SSK) sigortalılığı bulunanların bu 4/1-a sigortalılıkları sırasında doğum borçlanması, hükümlükle sonuçlanmaya tutukluluk hali borçlanmaları, grev veya lokavt dönemi borçlanmalarına uygun  borçlanma süreleri varsa bunları borçlanmaları mümkün bulunuyor.

Ancak bu borçlanmaların da tıpkı aylıksız izin borçlanmaları gibi ikramiyeye esas süreye dahil olmadıklarını bilmek gerekiyor.

Memurların SSK Dönemi Borçlanmalarında Muhatap SGM’ler
Halen 4/1-c sigortalılığı kapsamındaki bu sigortalıların borçlanma işlemleri 4/1-a sigortalılığına tabi çalışmalarının en son geçtiği SGİM/SGM’lerce yapılması gerekiyor. Bu SGM’lerce borçlanma yapıldıktan sonra bu borçlanma sürelerinin 4/1-a sigortalılığına tabi diğer normal hizmetleri ile birlikte emeklilik sicil dosyalarına konulmak Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekiyor.

Borçlanma tutarı hesabı
Haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanmakta ise de diğer statülere tabi oldukları dönemde geçen borçlanma sürelerinin, bu statülere göre borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı diğer SSK veya Bağ-Kur’lular gibi prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın yüzde 32’si oranında hesaplanması gerekiyor.

Halen 4/1-a sigortalısı veya 4/1-b sigortalısı olup da 1 Ekim 2008 ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetleri olanların borçlanacakları sürelere ait borçlanma tutarı Kanunun 41 inci maddesine göre hesaplanacak ancak, tahsil edilen borçlanma tutarının 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden borçlanmak için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olamayacak.

Borçlanmanın Etkisi
Memurların Ekim 2008 öncesinde geçen SSK veya Bağ-Kur sürelerini borçlanması aylık bağlama oranını artıracağından bağlanacak aylığa olumlu yansır. Asıl etkisi ise eğer bu süre 23.05.2002’den önce olduğu kadar emeklilik yaşını da etkileyebilir. Kadın memurlar için 1 yıllık, erkek memurlar için 1,5 yıllık borçlanma süresi birer yaş öne çekerken, kişiye özel sigortalılık geçmişine bağlı olarak bundan az sürelerin de yaşı aşağıya çekme ihtimalleri olabiliyor.

Bir Soru Bir Cevap
1967 doğumluyum. Askerliğimi 1987-1989 yılları arasında 18 ay olarak yaptım. 1989 yılının Haziran ayından itibaren 1,5 sene götürü usülü vergi mükellefi oldum. Fakat Bağ-Kur’a hiç bir kayıt yaptırmadım ve adıma hiç bir kayıt yaptırılmamış. Tekrar 1999 Nisan ayı itibari ile isteğe bağlı Bağ-Kur yaptırdım. 2003 tarihinde ticari taksi üzerime aldım ve aktif sigortalı olarak hala devam etmekteyim. 27.07.2015 tarihinde bypass ameliyatı oldum. Dört damarım değişti, bunun yanında şeker hastalığım ve bir de KOAH başlangıcı var. Doktorlar uzun süre araba kullanamayacağımı söylediler. Özürlülük hakkı ve vergi indiriminden yararlanabilir miyim? Emekli olmama bir etkisi olur mu? Bu özürlülük hakkı için nasıl başvuru yaparım? Nasıl emekli olabilirim? Mehmet Mete

Sayın Mete,
SGK’ya başvurarak 5510 sayılı Kanunun 28/5. maddesine göre sevk isteyin. SGK sizi bir yetkili hastaneye sevk edecek, bu hastanenin vereceği sağlık raporuna göre SGK Bölge Sağlık Kurulu en az yüzde 40-49 arasında çalışma gücü kaybına uğradığınızı saptarsa 18 yıl ve 4680 günle Bağ-Kur’dan engelli statüde emekliliğe hak kazanırsınız. Şayet çalışma gücü kayıp oranınız yüzde 50-59 arasında olursa 16 yıl ve 4 bin 320 günle ki bu şartları doldurduğunuzdan hemen emekli olabilirsiniz. Yok eğer çalışma gücü kaybınız yüzde 60 ve üzerinde çıkarsa zaten  malûllük şartlarını sağlayarak da hemene emekli olabilirsiniz. Malûlen emeklilikte diğer bir koşul da sigortalılığa başlandığı tarihte malûliyet gerektirir durumda olmamaktır. Vergi indiriminden yararlanıyor olmak SSK’dan emeklilikte işe yarar. Siz son yedi yıldır Bağ-Kur’lu odluğunuzdan vergi indirim hakkı ile emekli olmanız en erken 3,5 yıl snra olabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir