Sigorta Primine Esas Kazancın Hesaplanmasına ilişkin duyuru

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) “İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili sirküler rapor yayımladı.

TÜRMOB’un sirküler raporunda, 8 Kasım 2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sigorta primine esas kazancın hesaplanmasına ilişkin bazı değişikliklere gidildiği hatırlatıldı. TÜRMOB’un Sigorta Primine Esas Kazancın Hesaplanmasına İlişkin sirküler raporu şöyle:

Bilindiği üzere 08/11/2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sigorta primine esas kazancın hesaplanmasına ilişkin bazı değişikliklere gidilmiştir.

İşveren Uygulama Tebliğinin değişmeden önceki halinde aylık yemek yardımı ve çocuk yardımı istisnaları hesaplanırken verilen örneklerde direkt hesaplama yöntemi uygulanmaktaydı.

Örneğin, aylık yemek yardımı istisnası hesaplanırken direkt olarak;

Aylık İstisna Tutarı = Brüt Günlük Asgari Ücret x %6 x Yemek Parası Verilen Gün Sayısı formülü kullanılmaktaydı

Ancak yeni düzenlemede endirekt yöntem benimsenmiş olup önce günlük istisna tutarı sonra da aylık istisna tutarı bulunması kuralı getirilmiştir. Buna göre yemek yardımına ilişkin yeni formül şu şekilde olmuştur;

Günlük İstisna Tutarı = Brüt Günlük Asgari Ücret x %6

Aylık İstisna Tutarı = Yemek Parası Verilen Gün Sayısı x Günlük İstisna tutarı

Çocuk yardımına ilişkin yeni formül ise şu şekilde olmuştur;

Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için) = Brüt Aylık Asgari Ücret x %2

İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için) x Çocuk Sayısı(İki Çocuğa Kadar)

Yeni hesaplamada yemek yardımına ilişkin günlük istisna tutarı hesaplanırken üç haneli kuruş iki haneye düşürülmekte ve dolayısıyla istisna tutarı daha az çıkmaktadır. Örnek verilecek olursa;

Eski hesaplamada yemek yardımında ayda 20 günlük çalışma için 2015 yılında aylık istisna tutarı 50,94 TL çıkarken, yeni hesaplamada 50,80 TL çıkmakta ve arada 14 kuruşluk bir fark oluşmaktadır. Dolayısıyla istisna tutarlarının hesaplanmasında eski yöntemin kullanılmasına devam edilmesi halinde oluşacak kuruş farkı nedeniyle idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır. Eğer hatalı hesaplama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilirse belge başına iki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan bu değişiklikler Resmi Gazetede yayını tarihinde yürürlüğe girmiş olup 2015 Kasım ayından itibaren verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde meslek mensuplarımızın gerekli düzenlemeleri yapmaları önem arz etmektedir.

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir