Satış fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesi

KDV kanununun 13.maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle 13d bendi hariç satış fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesi gerekmektedir

01.07.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde yayımlanan, yer alan duyurusunda;

KDV Kanununun 13. Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç), iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 beyanname dönemi ve sonraki dönemlerde “13.Maddesi Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi’ni” internet vergi dairesinden göndermeleri gerektiği duyurulmuştur.

01.07.2016 – KDV Kanununun 13.Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi’nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kanununun 13.Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle (13/d bendi hariç), iade talebinde bulunan mükelleflerin 06/2016 beyanname dönemi ve sonraki dönemlerde “13.Maddesi Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin (13/d bendi hariç) Satış Fatura Listesi’ni” internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir