Resmi Gazetede Bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

—   Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—   Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ

—   Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

—   Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ

—   Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-83, 2015/ÖİB-K-84, 2015/ÖİB-K-85, 2015/ÖİB-K-86, 2015/ÖİB-K-87, 2015/ÖİB-K-88, 2015/ÖİB-K-89, 2015/ÖİB-K-90, 2015/ÖİB-K-91, 2015/ÖİB-K-92, 2015/ÖİB-K-93, 2015/ÖİB-K-94, 2015/ÖİB-K-95, 2015/ÖİB-K-96, 2015/ÖİB-K-97 ve 2015/ÖİB-K-98 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2013/385 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/1876 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2495 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2578 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9089 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9285 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir