Resmi Gazetede Bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/8015   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8003    2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8004     Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2015/8005    Sivas, İzmir ve Uşak İllerinde Tesis Edilecek Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8007    154 kV Çırçıp-Telhamut Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8008    154 kV Poyraz RES-(Mustafa Kemal Paşa-Orhaneli EİH) Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8009    154 kV (Kahramanmaraş 154-Kılılı) Brş.N-Kahramanmaraş 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8010    Kahramanmaraş 380 TM 154 kV İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8011    Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—   Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

—   İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)

—   Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

GENELGE

—   Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı ile İlgili 2015/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

—   Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/26)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/39)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/40)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/41)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 18/8/2015 Tarihli ve 1532 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir