Resmi Gazetede Bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9371     Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşmanın 31/12/2016 Cumartesi Günü Saat 24:00 İtibarıyla Feshedilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9436     Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Kalkınma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Maliye Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

––   Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

––   Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği

—   Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/50)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/51)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/52)

—   Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2016 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/44)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-4 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-6 Sayılı Kararı ile Eki Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-7 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-8 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/171, K: 2016/164 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/172, K: 2016/165 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir