Resmi Gazetede Bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9323   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/9332   Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2016/9363   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2016/9335   Petrol Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9333   Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2016/9334   Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2016/9338   Sakrıkaya-Akdağmadeni İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yozgat İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9339   Ermenek İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Karaman İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9340   Kayseri İli, Bünyan İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9341   Konya İli, Selçuklu İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9342   Konya İli, Karatay İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9343   Konya İli, Karatay İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9352   Mardin Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırları ile İşletme İznine İlişkin Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2016/9355   Sağlık Bilimleri Üniversitesine Ait Akademik ve İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/9361   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/9362   380 kV Borçka-İspir-Erzurum Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9364   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2016/9366   Uşak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)

—   Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/48)

—   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 7057 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––   Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2015/73, K: 2016/161 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir