Resmi Gazetede Bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9314  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/9318   2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasından Ülkemizin Çekilmesi Hakkında Karar

2016/9321  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon, Madencilik ve Mineraller Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9322  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9306   2017 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

2016/9372   Antalya Serbest Bölgesinin Kurucu ve İşleticilik Faaliyetlerine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hitit Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   TS 1023 – 3 Cıvatalar – Bölüm 3: Havşa – Düz Başlı, Kare Boyunlu Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/13)

––  TS 1023-4 Cıvatalar – Bölüm 4: Havşa – Düz Başlı, Tırnaklı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/14)

––  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG-TŞ/2016-01)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/42)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/46)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/47)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6562 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6565 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME : Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir