Resmi Gazetede Bugün

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6750   Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

6753   Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9369    Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2016/9351  Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

2016/9367  Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

––  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARLARI

—  Sınır Tespitine Dair Kararlar

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Rize İli Merkez İlçeye Bağlı Çaykent Beldesinin İsminin “Salarha” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Sakarya İli Geyve İlçesi Bağozköy Mahallesinin Aynı İlin Arifiye İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

––  Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/49)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/41)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45)

––  Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294)

––  Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6561 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir