Prim yapılandırmanızı aksatsanız da bu durumda bozulmaz?

Bu yazımızda; 6552 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran işverenlerin taksitlerini aksatmaları halinde, bu ödemelerini ödeme zorluğuna düştükleri için ödeyemediklerini Mali Durum Bildirim Formu ile kanıtlamaları halinde yapılandırmalarının devam edebileceği hususuna değineceğim.

Bilindiği üzere yapılandırılmış borçların bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin zor durumda olunmadan atlanmış olması ya da eksik ödendiğinin tespiti halinde takip eden aydan başlamak üzere yapılandırma taksitleri bozulmaktadır. Lakin işverenler zor durum hali dediğimiz durumlarını ispat edebilmeleri halinde yapılandırması bozulmamış gibi de işlem görebilir.

SGK sitesinde bu formu bulabilmek mümkündür. Ayrıca SGK şubelerinde de Mali Durum Bildirim Formunu bulabilirsiniz. Bu form doldurulduktan sonra işverenin gerçekten zor durumda olup olmadığı “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar formülü sonucu çıkan oranın ‘2’ ve altında olması halinde bu durum ilgili işveren için zor durum hali olarak nitelendirilecektir. Aynı durum Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını taksitlendiren şahıslar içinde geçerlidir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta Genel Sağlık Sigortası borcunu taksitlendiren şahsın bu formu değil sadece yazılı bir dilekçe ile bildirimde bulunması yeterli olacaktır. Bahsettiğim formul oranı ‘2,01’ oranının üstünde çıkması halinde ise bu durum zor durum haline girmeyecektir.

Çok zor durum hali, bir takvim yılındaki ikiden fazla aksatılan cari primleri kastettiği için her takvim yılı için işverenlerin aksattıkları cari dönem taksitleri için çok zor durumu yılda bir kere olmak üzere yukarıdaki oranlamaya bakarak Çok zor durum değerlendirilmesi ayrıca yapılacaktır.

Bağ-Kur’lu dediğimiz 4/1-b kapsamında olanlarda borçlarını yapılandırmışlarsa cari ay prim borçlarını aksatmaları halinde Kurumdan beyan ve taahhüt belgesini doldurması yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir