Özel sektörün kısa vadeli borcu azaldı uzun vadeli borcu arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 13,8 milyar dolar artarak 181,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 13,6 milyar dolar azalarak 30,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2015 ‘Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre; Ağustos sonu itibarıyla, 2014 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 13,8 milyar dolar artarak 181,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 13,6 milyar dolar azalarak 30,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 12,0 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 720 milyon dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 481 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 306 milyon dolar artışla 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 721 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 274 milyon dolar artışla 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2014 yıl sonuna göre bankaların ve finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 12,8 milyar dolar ve 153 milyon dolar azalış göstererek, sırasıyla 23,0 milyar dolar ve 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,9’unu oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 12,4 milyar dolar arttığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Ağustos sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 542 milyon dolar artarak 33,4 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 192 milyon dolar azalarak 20,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 13,0 milyar dolar azalarak, 27,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 181,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun dolar, yüzde 32,6’sinin euro, yüzde 4,6’sının Türk Lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 30,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 59,1’inin dolar, yüzde 29,9’unun euro, yüzde 10,5’inin Türk Lirası ve yüzde 0,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,3’ünü finansal olmayan kuruluşların 84,0 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturdu ve söz konusu borcun yüzde 57,5’i hizmetler sektörü, yüzde 42,1’i sınai sektörler ve yüzde 0,4’ü de tarım sektörü tarafından kullanıldı. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 91,3’ünü ise finansal kuruluşların 28,1 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir