Özel sektörün borcu, uzun vadede arttı

Özel sektör 2014 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 16,6 milyar dolar artarak 184,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 16,7 milyar dolar azalarak 27,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2015 ‘Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre; Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2014 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16,6 milyar dolar artarak 184,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 16,7 milyar dolar azalarak 27,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 14,5 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 550 milyon dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 424 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 306 milyon dolar artışla 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 279 milyon dolar artışla 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2014 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 15,5 milyar dolar azalarak 20,2 milyar dolar, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalışla 2,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 327 milyon dolar azalışla 2,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,0’ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 15,3 milyar dolar arttığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Eylül sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 864 milyon dolar artarak 33,7 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 238 milyon dolar azalarak 20,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 15,7 milyar dolar azalarak, 24,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 184,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun dolar, yüzde 32,9’unun euro, yüzde 4,4’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 27,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 58,8’inin dolar, yüzde 27,5’inin euro, yüzde 13,2’sinin Türk lirası ve yüzde 0,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45,8’ini finansal olmayan kuruluşların 84,4 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturdu ve söz konusu borcun yüzde 57,5’i hizmetler sektörü, yüzde 42,1’i sınai sektörler ve yüzde 0,4’ü de tarım sektörü tarafından kullanıldı. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 91,0’ını ise finansal kuruluşların 25,1 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,0 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir