Mükellef ve Meslek Mensubu (3568 Sayılı Kanuna Tabi) Memnuniyet Anketi (2015) Sonuçlandı. 

Başkanlığımızın öncelikli hedef ve stratejik amaçlarının başında yer alan vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak sunduğumuz hizmetlere ilişkin mükelleflerimizin ve 3568 sayılı Kanuna tabi faaliyet yürüten meslek mensuplarının, memnuniyet derecelerinin ölçülmesi ile hizmet önceliklerinin ve beklentilerinin belirlenebilmesi amacıyla 09-26 Kasım 2015 tarihleri arasında Mükellef ve Meslek Mensubu Memnuniyet Anketi yapılmıştır.

Söz konusu anket, yüklenici firma tarafından 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 10 Defterdarlık bünyesinde toplam 15.000 mükellef ve 14 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 1 Defterdarlık bünyesinde toplam 1.000 meslek mensubu (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ankette;

– Vergiyle İlgili Akla Gelen İlk Kurum

– Kurumun Bilinirliği

– Hizmet Türleri Kullanım ve Memnuniyet

– İnternet Vergi Dairesi Kullanım Memnuniyeti

– www.gib.gov.tr Kullanım Memnuniyeti

– Vergi İletişim Merkezi (VİMER – 444 0 189) Hizmet Kalitesi

– Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetler

– Vergi Dairesi Personeli Hizmet Sunum Kalitesi

– Vergi Dairesi Fiziki Koşullarından Memnuniyet

– Bilgilendirme Ve Danışmanlık Hizmetleri

– Vergi Ödeme Kanallarının Kullanım Kolaylığı

– Kurum Algısının Ölçülmesi

– Toplumsal Vergi Algısı ve Vergi Bilinci

konularına yönelik sorular yer almıştır.

Mükellef ve Meslek Mensubu Memnuniyet Anketi Sonuçlarına göre, mükellef memnuniyet oranı % 76,94; meslek mensubu memnuniyet oranı ise % 74,72 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu ankete katılımları ile katkı sağlayan mükellef ve meslek mensuplarına teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir