Memur Sözleşmesinden Neler Çıktı? Neler Çıkmadı?

Kamu Görevlilerinin 2016-2017 yılları için uygulanacak Toplu Sözleşmesi oldukça uzun bir metinden oluşuyor. Kurumlar ve iş kollarına göre ayrılarak ayrı ayrı haklar düzenlendiğinden oldukça uzamış.

Sözleşmenin en çok merak edilen ve geneli ilgilendirenlerini sizin için irdeledik.

Zam oranları

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Kararında 2016 yılı için 6+5 , 2017 yılı için  3+4 oranlarında zam kararı çıktı.

2014-2015 yıllarına ilişkin önceki kararda 2014 yılı için enflasyon farkı öngörülmemiş ve memur bundan dolayı zarar etmişti. Bu sefer ne 2016 ve ne de 2017 yıllarının her iki yarılarına ilişkin de enflasyon farkı atlanmamış bulunuyor. Bu olumlu, ancak 2014 yılında memurun enflasyon farkı alamaması nedeniyle uğradığı zarar tazmin edilmiş değil.

İğneden ipliğe her şeyi etkileyen döviz artışına bakılırsa verilen zam şimdiden erimiş durumda olduğundan memur cephesince olumlu bulunmasını beklemek haksızlık olur. Hele ki iğneden ipliğe herşeyi etkileyecek döviz kurlarındaki artış dikkate alındığında memurun zarar edeceğini söylemek gerçeğin ifşaatından başka bir şey olmayacaktır.

Memur Emeklisine de 100 TL Seyyanen Zam Geldi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında “%240″, “%200″, “, “%150″, “%130, “%70″ ve “%40″ olarak uygulanmakta olan oranlar sırasıyla “%255″, “%215″, “195”, “%165″, “%145, “%85″ ve “%55″olarak uygulanacak. Anlamı şu;

Memurların görevdeyken sosyal güvenlik kesintisine esas olan Emekli Sandığı matrahlarında ve emekli aylıklarından en önemli unsurun ek gösterge olmasına yol açan tazminat oranları artmış oluyor. Buna göre Emekli Sandığı matrahları yaklaşık 125’er TL artacak ve örneğin 30 yıl hizmetle emekli olmuş bir memurun emekli aylığında şimdiki katsayıya göre yaklaşık 95 TL, Ocak 2016 katsayısına göre 100 TL kadar artış meydana gelmiş olacak. Değişiklikle görevdeki memurların aylıklarında bir miktar düşme meydana gelecek, emekli memurların ise aylıkları artacak.

Yani 2015 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan 100 TL ek zamdan memur emeklilerinin de yararlanması için  düzenleme yapılmış oluyor. Şu farkla ki SSK ve Bağ-Kur zammının aksine memurun 100 TL zammında tüm memurlar zamdan yararlanmış olacak.

İlave 1 Derece Nihayet Geldi

457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanacak.

Geçici Personele Ek Ödeme Var Kadro Yok

Geçici personel kamuda görev yapan memur ve sözleşmeli personelin aksine ek ödemeden faydalanamıyordu. Bu amaçla çok sayıda dava açılmış, çoğu da kazanılmıştı. Kamu da görev yapan geçici personele de artık dava açmasına gerek olmadan ek ödeme verilecek. Mamafih geçici personelin asıl isteği kadro verilmesiydi ve bu gerçekleşmedi, beklenti ötelendi.

Aile Yardımı Ödeneğinde Olumlu Değişiklik

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için alınamıyordu. Bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecek. Yani çocuğun evli olmaması, erkek çocuklar için 25 yaşını doldurmamış olması, öğrenim döneminin tatil devresi hariç çalışmıyor olmaları koşullarını sağlıyorlarsa burs alıyor olmaları veya Devletçe okutuluyor olmaları aile yardımına dahil edilmelerini engellemeyecek. Bu değişiklik sonucu böyle bir çocuktan dolayı 2016 yılından başlayarak 22,02 TL aylık olarak çocuk yardımı sağlanmış olacak.

Emekli Olanlara Ödenen Tazminatta Artış

Emekli olan kamu personeline bir defaya mahsus ödenen emeklilik tazminatı göstergesi 12.105’ten 13.558’ye yükseltiliyor. Yani Aralık 2015 ayına kadar emekli olan kamu personeli 1005,73 TL emeklilik tazminatı alacak iken Ocak 2016 ayından itibaren emekli olan kamu personeli 1194,04 TL emeklilik tazminatı alabilecek.

Bürokratlara Ek Zam

Üst düzey memur ve bürokratların ücret göstergeleri 2280 puan artırılarak ayrıca 200 TL zam almaları sağlanıyor.

Şevket Tezel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir