MALİ MÜŞAVİR NASIL OLUNUR ?

Mali müşavirlik staja başlama sınavına kimler girebilir ?
 • Hukuk, maliye, işletme, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe, bankacılık ve siyasal bilgiler fakültelerinden en az lisans mezunu olan veya diğer yüksek öğretim kurumlarından lisans mezunu olmakla birlikte yukarıda yazılan bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış kişiler SMMM staja başlama sınavına girebilirler.
Mali müşavirlik staj başvuruları nereye yapılır ?
 • Staj başvuruları için ikamet edilen ildeki SMMM odalarına başvuru yapılıp, staj dosyası açtırılır.

Mali Müşavirlik staj süresi kaç yıldır ? 
 • Staj süresi 3 yıldır.
Mali müşavir adayları stajlarını nerede yapabilirler ?
 • SMMM veya YMM bürolarında,
 • SMMM veya YMM şirketlerinde,
 • SMMM veya YMM gözetim ve denetimi altında özel şirketlerde yapabilirler.
Staja başlama sınavını kazandıktan sonra stajı ne kadar süre içerisinde başlatma zorunluluğu vardır ?
 • Sınavı kazandıktan sonra en geç 2 yıl içinde staj yapılacak yerin bulunup, sigortanın başlaması gerekir. Aksi takdirde staj dosyası iptal olur.
Staja başlama sınavı yılda kaç defa ve ne zaman yapılır?
 • Staja başlama sınavı yılda 3 defa yapılır. Mart, Temmuz ve Kasım dönemlerinde sınav yapılır.
Staj başvuruları ne zaman yapılır ?
 • Staj başvuruları için Nisan, Ağustos ve Aralık dönemlerinde SMMM odalarına dosya açtırılıp başvuru yapılabilir.
Staja başlama sınavına hangi illerde girilir ?
 • Sınava Türkiye genelinde 3 ilde girilebilir. Bu iller Ankara, İzmir ve İstanbul’dur.
Staja başlama sınavında hangi konulardan kaç soru sorulmaktadır?
 • Sınav genel kültür genel yetenek ve alan bilgisi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Genel kültür ve genel yetenekten 20, alan bilgisinden 100 soru olmak üzere toplamda 120 soru sorulmaktadır.
Staja başlama sınavını kazandıktan sonra stajı başlatmak için ne yapmak gerekir?
 • Sınavı kazandığınız dönemden sonraki mayıs, eylül ve ocak aylarının 10. gününe kadar sigortalı işe girişinin olması gerekir. İşe giriş bildirgesinin bağlı olunan SMMM odasına bildirmesi gerekir.
Staj dosyasını açtıktan sonra kaç defa sınava girilebilir ?
 • Staj için açılan dosya döneminden itibaren 3 yıl içerisinde sınavın kazanılması gerekir. Aksi takdirde staj dosyası iptal olur. Ancak aday sonrasında tekrar dosya açtırıp sınavlara girebilir. (9 yada 10 defaya denk gelmektedir.)
Staja ara verilebilir mi ? Ne kadar ara verilebilir ?
 • Stajda süreklilik esastır. Bu nedenle stajın kesintisiz devam etmesi gerekir. Ancak yönetim kurulu kararı ile staja 6 ay ara verilebilir.
Askerlik, hamilelik gibi özel durumlar stajdan sayılır mı ?
 • Malesef stajdan sayılmaz. Eksik kalan süreler staj süresine ilave edilir.
Ücretli izinler staj süresinden sayılır mı ?
 • Evet ücretli izinler staj sürelerine sayılır.
Staj süresince sigorta prim ödemeleri nasıl olmalıdır?
 • Stajyerlerin primleri 30 gün üzerinden ödenmesi gerekir. Birden fazla yerde sigortalı olanların stajları iptal olur.Staj bittiğinde emekli sandığı ve bağkurdan kaydınız olmadığına dair evrak alma zorunluluğu vardır.
Stajyerler ticari faaliyetle uğraşabilirler mi ?
 • Meslek kanunu gereği SMMM ve stajyerler kendi adlarına ticari faaliyette bulunamazlar. Ancak Anonim Şirket ve Limited Şirketlere ortak olabilirler, imza yetkisi alamazlar.
Staj yerine geçen süreler nelerdir ?
 • Mali Müşavir odalarının verdiği bilgisayar, smmm hazırlık ve ingilizce kursu eğitimleri en fazla 6 aya kadar staj süresinden sayılır.
 • Özel ve Kamu kuruluşlarında muhasebenin idare sevk ve organizasyonunda, denetiminde birinci derecen imza yetkisi ile çalışanlar bunun ispatlamak kaydı ile çalıştığı süreler stajdan saydırabilirler.
 • Yüksek lisans yapanlar bir yılı stajdan saydırabilirler.
Staj süresi bittikten sonra ne yapılır ?
 • 3 yıllık staj süresi bittikten sonra, bağlı bulunan SMMM odasından dosya kapama işlemleri yapılır. Daha sonra SMMM yeterlilik sınavlarına girilir.
SMMM yeterlilik sınavını geçmek için kaç puan alınmalıdır?
 • SMMM yeterlilik sınavı 7 dersten oluşur. Her dersin geçme notu 50 puandır. Ancak tüm derslerin ortalamasının 60 puan olması gerekir. Sınav hakkı her ders için 2 yıldır.
SMMM yeterlilik sınavını 2 yılda geçilmediğinde ne olur ?
 • 2 yıl içerisinde sınavlardan başarılı olamazsanız veya puanlarınızı kullanamazsanız, 2 yıl beklemek zorunda kalıp tekrar sınavlara girebilirsiniz.
SMMM yeterlilik sınavını verdikten sonra ne yapılır ?
 • Yeterlilik sınavının sonuçları bağlı olunan muhasebeciler odasına teslim edilir.  Ruhsat harçları yatırılır ve odaya kayıt yaptırılır. Ruhsat çıktıktan sonra SMMM ünvanını kullanabilirsiniz.
SMMM Ruhsatını aldıktan sonra ne iş yapabilirim ?
 • SMMM ruhsatını aldıktan sonra kendi adınıza iş yeri yani muhasebe bürosu, muhasebe şirketi, denetim bürosu, denetim şirketi açarak bağımsız çalışabilir ya da özel şirketlerde imza yetkinizi kullanarak bağımlı olarak çalışabilirsiniz.
SMMM görev ve yetkileri nelerdir?
 • Vergi mükelleflerin yasal defterlerini tutabilirler. Mali beyannamelerini, mali tablolarını düzenleyebilir, v.b. işleri yapabilirler.
 • Mali danışmanlık yapabilirler.
 • Muhasebe sistemi kurabilir, mevcut sistemleri geliştirebilir, muhasebe organizasyonunu düzenleyebilirler.
 • Kendi alanlarında bilirkişilik, analiz, inceleme yapabilir, bunlarla ilgili rapor yazabilirler.
SMMM ruhsatını alana kadar geçen sürede ne kadar zaman ve masraf harcarım ?
 • SMMM ruhsatını alana kadar 4 yıl üniversite, 3 yıl staj ve sınavlarda geçen süreleri hesaplarsak en erken 7-8 yıl arasında bir zaman geçmesi gerekir. Bu süreç içerisinde dosya açma, sınav harçları, konaklama,yol masrafı, ruhsat harçları v.b. giderleri için en az 10.000,00 civarında masrafınız olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir