Limited Şirkette Müdürlükten Ayrılan Şahıs Borçlardan Sorumlu Olur mu?

mustafaalpaslanLimited olan firmada 10 Nisan 2016 tarihinde şirkette müdür görevinden ayrılıyor ve aynı tarihte başka bir müdür seçiliyor. 10 Nisan 2016 itibariyle vadesi geçmiş 115.000 TL kamu borcu bulunmakta Ayrıca Mart 2016 KDV si ise 78.000 TL çıkmıştır.

  • 10 Nisan 2016 ayrılan müdür ayrıldıktan sonra da 115.000 TL nin kamu borcunun tamamından şahsen sorumluluğu devam eder mi?
  • 10 Nisan 2016 da ayrılan ortak 20 Nisan da tahakkuk eden ve vadesi 26 Nisan olan 78.000 TL Mart 2016 KDV nin tamamından da şahsen sorumluluğu devam eder mi? Limited şirket müdürünün müdürlüğü bıraktıktan sonra müdürlüğü bıraktıktan önceki kamu borçlarındaki % 100 şahsi sorumluluğunda ne değişti özellikle son Anayasa mahkemesi kararı ile ne değişiklik yapmıştır? Örnekten yola çıkarak cevaplayabilir misiniz?

Cevabınız için teşekkürler.

Oktay K.

Limited şirketlerin ödenmeyen vergi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından şirkette müdür olan kişi veya kişiler şirket tüzel kişiliğinden sonra sorumludurlar. Konuyla ilgili 6183 sayılı yasanın normal md.35 ve mük. md.35 hükümlerini inceleyiniz. Buna göre, sorunuzda yer alan 10 Nisan 2016 tarihine kadar ödenmeyen borçlardan şirket müdürleri sorumlu olurlar. Soruda aynı ay içerisinde 10 Nisan dan sonra yeni bir müdür atandığı ifade edilmektedir. Buna göre şirkete yeni giren atanan müdür 10 Nisan dan sonra ödenecek yani tahakkuk eden borçlardan sorumlu olacaktır. Sonuç olarak müdürler yönetimde bulundukları dönemlerde tahakkuk eden ve vadesi de yönetimde bulundukları tarihlerde yer alan ödenecek borçlardan şahsi malvarlıkları ile birlikte sorumlu olacaklardır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi öncelikle tahakkuk eden borcun ve tahakkuk fişinde yer alan vadede asıl amme borçlusu şirket tüzel kişiliğidir. Şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen amme borçları için şirket müdürlerine 6183 sayılı yasanın 58.maddesine göre ödeme emri tebliğ edilerek takibat başlatılacaktır. Anayasa mahkemesi tarafından 6183 sayılı yasanın mük.35 maddesi üzerindeki iptal kararı pay devirlerinde payı devir eden ve alanın sorumlulukları ile ilgilidir. Bir payı devir alan ortak devir öncesi borçlardan sorumlu olamayacaktır.  Konuyla ilgili Anayasa mahkemesi kararını inceleyiniz. Bu konuda vergi literatüründe yeterince açıklamalar bulunmaktadır.

Dr. Mustafa ALPASLAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir