KDV Borçlularına Taksit İmkanı Getirildi

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Katma Değer Vergisi (KDV) borçlularına tksit imkanı getirildiğini belirtti.
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, yaptığı açıklamada; “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 20 Haziran’da yayımlanan Tahsilat İç Genelgesi ile, Katma Değer Vergisi borçları da tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı. Bundan sonra KDV borçları da 6 taksitle ödenebilecek. Daha önce vergi borcu bulunan mükelleflerden Katma Değer Vergisi borcu bulunanların bu borçları tecil ve taksitlendirme kapsamında değilken bundan böyle Katma Değer Vergisi borçları da tecil ve taksitlendirme kapsamına alınmıştır. Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında ‘Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye… yetkilidir’ hükmü yer almaktadır” dedi.

6 TAKSİT İMKANI

Borçlulardan sağlanan bu imkandan faydalanmalarını isteyen Müsevitoğlu, “Bu yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Haziran 2016 tarih ve 2016/2 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi ile, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşulu ile Katma Değer Vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi imkanı getirmiştir. KDV borçlusu mükelleflerimizin bu fırsatı iyi değerlendirerek borçlarını bir an evvel ödemelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir