İşyeri Sahipleri SGK ya Tabi Çalışabilir Mi ?

Ülkemizdeki sosyal güvenlik uygulamalarında prim ödeme gün sayısı bakımından ayrım olduğu ve 4/a (SSK)`ya tabi çalışanların daha az prim günü ile emekli olmaları ve 4/a (SSK) ya tabi çalışanlara bağlanan aylıkların 4/b (Bağ-Kur) tabi çalışanlardan daha yüksek olması sigortalıları 4/a ya tabi sigortalı olma şartlarını zorlamalarına neden olmaktadır.

5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce SSK` ya tabi çalışan Bağ-Kur  ile ilişkilendirilmiyor Bağ-Kur`a tabi çalışan ise SSK ile ilişkilendirilmiyordu. O dönemdeki  mevzuata göre ilk başlayan sigortalılık devam ettiği sürece  sonraki farklı statüdeki  sigortalılık dikkate alınmıyordu. 01.10.2008 tarihinden sonra ise 4/a sigortalılığı ile 4/b sigortalılığının çakışması durumunda yine 01.10.2008 tarihinden öncekine benzer bir uygulama devam ettirilmiş hangi statüdeki çalışması ilk çalışma ise devam ettirilecek  sonraki statüdeki sigortalığının ise dikkate alınmayacaktır.  Ancak 01.10.2008 tarihinde getirilen önemli bir uygulama kişilerin kendilerine veya ortak oldukları işyerinden 4/a (SSK) ya tabi olarak  sigortalı bildirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Örneğin 01.11.2009 tarihinde 4/a (SSK) ya tabi çalışmaya başlayan kişi sonrasında vergi kaydı nedeniyle 01.01.2010 tarihinde işyeri açsa bile 01.01.2009 tarihinde başlayan SSK`ya tabi sigortalılığı devam ettiği sürece 4/b ye tabi olamayacaktır. Burada önemli olan birinci husus önce başlayan sigortalığın hangi statüde olduğu ikinci husus ise  kendi ne ait veya ortak olduğu işyerinden sigortalı bildirilememesidir.  Sonrasında 6111 Sayılı Kanun sonrasında da  Kendi işyerinden sigortalı olarak bildirilememe yasağı devam etmekle birlikte sigortalılık statüsünün belirlenmesindeki ilk başlayan sigortalılık statüsü sistemi değiştirilerek her ne şekilde olursa olsun  4/a ya tabi çalışması olan sigortalının her şekilde 4/b sigortalığının durdurulacağıdır. Diğer bir anlatımla ilk olarak 4/a ya (SSK)`ya tabi olarak işe girmese bile 4/b (Bağ-Kur)`a tabi sigortalılığı devam ederken Kendi ne ait veya ortağı olduğu şirket dışında bir işyerinde hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalının  4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı , 4/a ya tabi işe girdiği tarihten bir  gün öncesinden sonlandırılacaktır.

 Örneğin Şirket ortaklığı nedeniyle 4/b (Bağ Kur)`a tabi sigortalılığı  01.01.2012 tarihinde başlayan sigortalı 25.02.2012 tarihinde 4/a ya tabi bir işyerinde çalışmaya başlar ise 4/b sigortalılığı 24.02.2010 tarihinde sonlanacaktır.

01.03.2011 tarihinden sonra 4/a sigortalığına geçiş kolaylaşmakla birlikte dikkat edilmesi gereken husus  bir hizmet akdine dayalı olarak fiili olarak çalışma olmasıdır. Zira fiili çalışmaya dayanmayan , salt 4/a  (SSK) ya tabi sigortalı olmak için gerçekleştirilen işlemler  SGK  tarafından her zaman denetlenebilmekte, hizmet iptal edilebilmekte  bunun sonucunda sigortalılar ve bu sigortalıları bildiren işverenler hem idari hem de adli açıdan yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Not: Yukarıdaki yazımızda 4/c (Emekli sandığı ) `ye tabi çalışanlardan bahsedilmemiş olup 4/c ye tabi çalışanların diğer statülere tabi olmaları mevcut yasaya  göre   mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir