İşbaşı eğitim programları kapsamında teşvik

Ülkemizde tecrübesiz elemanların iş bulabilmeleri konusunda yaşanan sorunlara çözüm olarak iş başı eğitim programları geliştirilmiştir. Buna göre hem belli bir süre bir işyerinde çalışarak tecrübe kazanılması ve hem de işletmeler açısından tecrübe kazanmış personel istihdamı sağlanması imkanı doğmaktadır.

Çalışma ve İş Kurumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile en az iki sigortalı çalışanı bulunan işverenlere ve eğitim alan katılımcılara fırsat sağlanmaktadır.

Buna göre;

– En az iki ile on çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işyerlerine bir katılımcı İŞKUR tarafından azami 160 fiili gün desteklenmektedir.
– 11 ve üstü mevcut sigortalı çalışanı olan işyerlerine ise çalışan sayısının onda biri kadar katılımcı verilebilmektedir.
– Program süresince katılımcı zaruri giderleri (günlük 36.5 TL) ve sigorta prim giderleri Çalışma ve İş Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
– Bu şekilde işverenler, katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacına göre yetiştirebilmektedirler.

Sonuç olarak program süresince bu katılımcıların sigorta primleri ve ücretleri Çalışma ve İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Program bittiğinde ise bu kişilerin istihdam edilmesi halinde ise: 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Bunun iki koşulu:

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve
b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmasıdır.

6111 sayılı Kanun ile getirilen ve işveren sigorta prim hissesinin tümünü teşvik kapsamına alan uygulamada da mesleki eğitim kurslarına giden çalışanlar için +6 ay daha teşvik verilmekteydi. Ayrıca 6645 sayılı Kanun ile getirilen ve yukarıda şartlarını belirttiğimiz teşvikin, ortalama işçi sayısını son 6 ay ile değil; işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılının ortalamasını dikkate aldığından daha fazla işveren ve sigortalı ile buluşması beklenmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ek olarak program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Çalışma ve İş Kurumu tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir