Genel Sağlık Sigortasında Dönüşümün Ayak Sesleri

Ülkemizde 2012 yılından bu yana Genel Sağlık Sigortası sistemi uygulanıyor. Kısaca GSS dediğimiz bu sistem ile çalışsın çalışmasın tüm vatandaşların ve yerleşik yabancıların (TC vatandaşı olmayanların) sağlık güvencesi sağlanıyor.

GSS sisteminin temeli gelir testi. Bir işyerinde çalışmayan veya çalışan birinin bakmakla yükümlü kişisi olmayan herkes gelir testine girmek zorunda. Bu testin sonucuna göre ise belirlenen oradan prim ödemek zorunda kalıyor.

Sayısı 10 milyona yaklaşan yoksul vatandaşların ise primi devlet tarafından SGK’ya ödeniyor, ceplerinden bir kuruş prim çıkmıyor…

Toplumumuzun alışkanlıklarına oldukça uzak olan bu sistemin oturtulması zaman aldığından Torba Yasalar ile çeşitli aflar ve yapılandırmalar yapıldı…

Normalde 2 Aylık Borç Sınırı Var

Normal koşullarda bir GSS’linin sağlıktan yararlanması için yalnızca bir ay prim ödemesi yeterli. 30 günlük ödeme olduğu tarihten itibaren SGK ile sözleşmeli olan kamu veya özel tüm hastanelere ve sağlık kuruluşlarına gidebiliyor.

Ama hastaneye gidebilmesi için bir de borçlu olmaması gerekiyor…

Sistemde 60 günden fazla GSS prim borcu olan vatandaşlar sağlıktan yararlanamamakta. Yani iki aylık borç sınırını aşanlar kamu olsun özel olsun sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar.

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, afet ve savaş ile grev ve lokavt halleri ise bu durumdan muaf…

Yani bu son saydığımız hallerde GSS borcu olsa bile sağlık hizmeti verilmekte.

Borcu Olana da Hastane Hakkı Geldi!

İşte bu GSS sisteminde geçtiğimiz Perşembe Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önemli bir değişiklik yapıldı.

1 Ekim’de çıkan Bakanlar Kurulu kararı ile 60 günden fazla borcu olan GSS’lilere örtülü bir af getirilmiş bulunuyor.

Buna göre GSS gelir testine girip kendilerine borç çıkartılması gereken vatandaşlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 60 günden fazla borçlu olsalar dahi Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu ve bağlı kuruluşların ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bu tür GSS borcu bulunan vatandaşlar vakıf üniversitelerinin hastaneleri ile özel hastanelerde ise provizyon alamayacak.

Yılbaşına Kadar Geçerli!

Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen bu hak yalnızca Türk vatandaşı olan GSS’lileri kapsıyor.

Keza bu yararlanma için şimdilik bir sınır getirilmiş bulunulmakta..

1 Ekimden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar, yani bu yılın sonuna geçerli.

Daha açık bir ifade ile söyleyecek olursa bu GSS borcu bulunup da hastaneye gidemeyenler için geçici bir çözüm.

Ancak geçici durum olsa da, önemli bir adım.

Bu geçici adım sonrasında GSS sisteminde önemli bazı değişikliklerin olmasını beklemek hata olmayacak. Zaten GSS gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemelerini yeniden gözden geçirerek sistemin etkinliği ve verimliliği artırılacak tedbirlerin planlandığının duyumlarını alıyoruz.

Bağ-Kurlular da Hastaneye Gidebilecek

Bakanlar Kurulu ile yılbaşına kadar getirilen hastaneye gidebilme hakkı yalnızca gelir testine tabi olan GSS’lileri kapsamıyor.

Alınan kararla ayni zamanda Bağ-Kur’lu olan sigortalıların GSS prim borcu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yıl sonuna hastaneye gidebilmesinin yolu açıldı.

Zira Bağ-Kur’lu vatandaşlar da primlerini kendileri ödediklerinden 60 günden fazla borçları varsa bu borcu ödemediği veya yapılandırmadığı sürece hastaneden yararlanma hakkını yitiriyordu.

Son karar ile, Bağ-Kurlular da yalnızca kamu hastanelerine ve yılbaşına kadar olmak üzere, borcuna bakılmaksızın gidip tedavi olabilecek.

Yeni Mezun’un GSS’sini Devlet Ödeyecek mi?

GSS sisteminde yakın zamanda görebileceğimiz bir değişiklik vaadini de Ak-Parti’nin dün açıklanan seçim bildirgesinde gördük.

Başbakan Davutoğlu iktidara gelmeleri halinde lise veya üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Bu yeni mezun olarak çalışma yaşamına adım atmaya hazırlanan gençlerin işsiz kaldıkları dönemde GSS borçlusu olmaması anlamını taşıyor.

Elbette ki bu bir siyasi partinin seçim vaadi olsa da yine de önemli bir haber…

Gerek yılsonuna kadar Bağ-Kur’lular ve işsiz olan GSS borçlularının sağlıktan yararlanma hakkına kavuşmuş olması, gerek de GSS ile ilgili yeni vaatler…

Tüm bunlar önemli gelişmeler…

Tüm bu emareler ülkemizin oturtmaya çalıştığı GSS sisteminde önemli bir reformun ve değişikliğin kapıda olduğunu gösteriyor.

Bünyamin Esen

Muhasebe Network

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir