Fazla veya Yersiz Ödenen/Tevkif Edilen ÖTV’nin İadesi için istenenlar

3B – Özel Tüketim Vergisi İ.T.D. (Fazla veya Yersiz Ödenen/Tevkif Edilen ÖTV’nin İadesi ile Bazı Uluslararası Anlaşmalardan Doğan ÖTV İadesi İçin)

 

EKLENECEK BELGELER

İade Hakkı Doğuran İşlemler Madde No Eklenecek Belgeler
1 FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ(I, II , III, IV SAYILI LİSTELER) 15/1 Fazla veya yersiz verginin tahsil edilmediğine tahsil edilmiş ise alıcıya iade edildiğine dair alıcıdan alınan dilekçe
2 FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ(I, II , III, IV SAYILI LİSTELER) 15/1 İade olunan malların işletmeye girdiği ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ve beyannamede gösterildiğine dair vergi dairesince düzenlenen tespit tutanağı
3 FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ(I, II , III, IV SAYILI LİSTELER) 15/1 İptal edilen Satış Faturası Listesi
4 FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ(I, II , III, IV SAYILI LİSTELER) 15/1 Fazla veya yersiz tevkif edilen verginin ödenip ödenmediğine, ödenmiş ise satıcıya iade edildiğine dair belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısını içeren dilekçe
5 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN ÖNCE FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 Fazla veya yersiz verginin tahsil edilmediğine tahsil edilmiş ise alıcıya iade edildiğine dair alıcıdan alınan dilekçe
6 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN ÖNCE FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 İade olunan malların işletmeye girdiği ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ve beyannamede gösterildiğine dair vergi dairesince düzenlenen tespit tutanağı
7 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN ÖNCE FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 İptal edilen Satış Faturası Listesi
8 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN SONRA FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 Fazla veya yersiz verginin tahsil edilmediğine, tahsil edilmiş ise alıcıya iade edildiğine dair alıcıdan alınan dilekçe
9 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN SONRA FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 İade olunan malların işletmeye girdiği ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ve beyannamede gösterildiğine dair vergi dairesince düzenlenen tespit tutanağı
10 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN SONRA FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 Aracın Satış Faturasının satıcıdaki nüshası
11 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN SONRA FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 İadenin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ispat edici belgenin (satıcı ve alıcı arasında düzenlenen ayrıntılı tutanak/sözleşme, teknik rapor, Tüketici Mahkemesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı)
12 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN SONRA FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 Alıcı adına yapılan kayıt ve tescil işleminin iptaline ilişkin “trafikten çekilmiştir” kaydı düşülen tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
13 (II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAYIT VE TESCİLİNDEN SONRA FAZLA VEYA YERSİZ HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ 15/1 Aracın ilk iktisabında beyan edilen ÖTV’nin ödendiğine dair vergi makbuzunun fotokopisi
14 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR (ECOBANK) KAPSAMINDA İSTİSNA OLAN İŞLEMLER 10/1 Doğrudan ÖTV Mükelleflerinden Yapılan Alımlar İçin; Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının tasdikli bir örneği
15 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR (ECOBANK) KAPSAMINDA İSTİSNA OLAN İŞLEMLER 10/1 Doğrudan ÖTV Mükelleflerinden Yapılan Alımlar İçin; ÖTV ödenerek satın alınan mallara ait liste
16 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR (ECOBANK) KAPSAMINDA İSTİSNA OLAN İŞLEMLER 10/1 Doğrudan ÖTV Mükelleflerinden Yapılan Alımlar İçin; ÖTV ödenerek satın alınan mallara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri
17 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR (ECOBANK) KAPSAMINDA İSTİSNA OLAN İŞLEMLER 10/1 ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Satın Almalar İçin; Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının tasdikli bir örneği
18 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR (ECOBANK) KAPSAMINDA İSTİSNA OLAN İŞLEMLER 10/1 ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Satın Almalar İçin; Malların fiyatları içerisinde yer alan ve Banka tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV tutarlarını gösterir liste
19 ULUSLARARASI ANLAŞMALAR (ECOBANK) KAPSAMINDA İSTİSNA OLAN İŞLEMLER 10/1 ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Satın Almalar İçin; Bu ÖTV tutarlarının dayanağını oluşturan fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir