DİKKAT! SGK Muhtasar Beyannamelerden Sigortasız Çalışanları Tespit Ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu 11.11.2015 tarihinde yayımladığı 2015/25 sayılı Genelgesinde, kısa adı VEDOP olan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi vasıtasıyla, mükelleflerin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası üzerinden muhtasar beyanname kayıtlarına erişim sağlanacağını ve çalışanlarla ilgili olarak vergi dairelerine yapılan bildirimlerinin sorgulanacağını açıklamıştır.

Bu sorgulamalar sonrasında gelir vergisi matrahı ile sigorta primine esas kazanç matrahı arasında farklılık olması durumunda, bildirilen kişi sayılarında mutabakatın sağlanmasının öncelikli olacağı belirtilmiş.

Geçtiğimiz yıllarda, vergi dairelerine bildirildiği halde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeyen çalışanlardan dolayı çok sayıda mükellefin idari para cezası ödemek durumunda kaldığı, hatta kayıt dışı sigortalı çalıştırma fiilinden dolayı bu mükelleflerin prim teşviklerinden de bir yıl süreyle yararlanmalarının önüne geçildiği unutulmamalıdır.

Dolayısıyla, mükelleflerin vergi dairelerine aylık veya üçer aylık dönemler halinde yaptıkları muhtasar beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık olarak yapılan bildirimlerin karşılaştırılacağı ve sonrasında iki bildirim arasında farklılık olması halinde, hem idari para cezası ile karşılaşacakları hem de prim teşviklerinden bir yıl süreyle yararlanamayacaklarını göz önüne alarak, iki bildirim arasında mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde mutabakat sağlamalarına dikkat etmeleri gerekecektir.

Muhtasar Beyanname hazırlanırken ödemelerin tür kodları  doğru olarak seçilmeli ve işyeri çalışan SGK bilgileri doğru olarak beyan edilmelidir. Örneğin 013 kodu ile beyan ettiğimiz kıdem tazminatında gelir vergisi ve SGK kesintisi olmadığından işyeri çalışan SGK bilgileri kısmında gelir vergisinden muaf kadın/erkek ayrıca SGK muaf erkek/kadın sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.

Ücretle ilgili Muhtasar Beyannamede bildirilen özellik arz eden tür kodları aşağıda belirtilmiştir:

011-Asgari ücretli

012-Diğer ücretle, ücret sayılan ödemeler

013-Kıdem Tazminatı (GV Muaf, SGK Muaf)

014-Huzur hakkı (SGK Muaf)

015-İhbar Tazminatı  (SGK Muaf)

Vergi memurlarının yoklama tutanakları da Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek

2015/25 sayılı Genelgede, vergi dairelerinde görevli yoklama memurlarınca düzenlenen yoklama fişlerinin her ay periyodik olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği ve bu tutanaklardaki bilgilere istinaden Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli işlemlerin yapılacağı açıklanmış.

Vergi yoklamasının her zaman yapılabileceği ve yoklamanın ne zaman yapılacağının ilgiliye bildirilmeyeceği de göz önünde bulundurularak vergi yoklama tutanaklarında yer alan bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna da bildirileceği, dolayısıyla mükelleflerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerde bu tutanaklarda yer alan bilgileri göz önünde bulundurmaları yerinde olacaktır.

SGK 2016 yılında işlenen suçlardan dolayı idari para cezalarını 1.647,00 TL üzerinden uygulayacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda idari para cezaları brüt asgari ücret üzerinden uygulanmaktadır.

2016 yılında brüt asgari ücretin 1.647,00 TL olduğu dikkate alınarak, bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü bir mükellefin tescilsiz bir işyerinde bir sigortalıyı bir ay boyunca kayıt dışı çalıştırdığının tespit edildiği düşünüldüğünde,

İşyeri bildirgesinden dolayı:

1.647,00 X 3 = 4.941,00TL

Sigortalı işe giriş bildirgesinden dolayı :

1.647,00 X 2 = 3.294,00 TL

Aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı:

1.647,00 X 2 = 3.294,00 TL

Olmak üzere toplam 11.529,00 TL idari para cezasına maruz kalacak, ayrıca prim teşviklerinden de bir yıl süreyle yararlanmayacaktır.

 

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir