Bunları biliyor musunuz?

– Malullük aylığına hak kazanmayı sağlayacak oranda çalışma kaybı olmayan işçiler, bağımsız çalışanlar, memurlar ve isteğe bağlı sigortalılar, yüzde 40-60 arasında çalışma gücü kaybınızda erken emeklilik hakkınız olduğunu biliyor musunuz?
– İşe girişinizden, işçilerde üç ay, bağımsız çalışanlarda sekiz ay beklemeden, artık 30 gün sonra kendinizin ve bakmakta yükümlü olduğunuz yakınlarınızla birlikte sağlık yardımı alabileceğinizi biliyor musunuz?
– Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler, 60 gün ve daha az prim borcunuz olsa, acil hallerde, iş kazasında, analık halinde bu miktarın üzerinde borcunuz olsa dahi sağlık yardımı alabildiğinizi biliyor musunuz?
– Kamu işyerlerinde mevsimlik işçi olarak çalışanlar, yıl içinde çalışmadığınız sürede Genel Sağlık Sigortası primlerinizin çalıştığınız kurumlarca ödenerek sağlık yardımı alabileceğinizi biliyor musunuz?
– 5510 sayılı kanunun yürürlüğünden önce ve sonra vergiden muaf olarak el sanatlarıyla uğraşan isteğe bağlı sigortalı kadınlar, ayda 17 günlük (her yıl bir puan artmakta) prim ödeyerek 30 günlük hizmet kazandığınızı, tüm sağlık ve sigorta haklarına sahip olduğunuzu biliyor musunuz?
– Usta öğretici olarak çalışanlar, ay içinde alınan ders ücretlerinin asgari ücret veya üzerinde olması halinde 30 gün, asgari ücretin altında ise ders saati ücretinin asgari günlük kazanca bölünerek gün sayısının tespit edildiğini biliyor musunuz?
– Mütaahhitlerce yurtdışına götürülen Türk işçileri,  sizin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarınızın  sağlık yardımları kapsamına alındıklarını, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarına tabi kılındıklarını  biliyor musunuz?
– Bağımsız çalışanlar, sizin için yol ve refakatçi giderlerinin ödenmesi imkanının getirildiğini biliyor musunuz?
– 5510 sayılı kanunun yürülük tarihinden önce anne veya babasında sağlık yardımı almaya devam eden kız çocukları, yaşınız ne olursa olsun evleninceye kadar beya çalışmaya başlayıncaya kadar anne ve babanızdan dolayı sağlık yardımı almaya devam edeceğinizi biliyor musunuz?
– İş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak meslekte kazanma gücünü yüzde 50’den az olarak vefat eden sigortalıların eşi, çocukları ve anne-babaları, önceki uygulamadan farklı olarak ölüm nedeninin iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın gerekli şartları taşımanız halinde tarafınıza gelir bağlanacağını biliyor musunuz?
– 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra (1 Mayıs 2008) ilk defa sosyal güvenlik sistemine girenler, prim ödeme gün sayısını doldurduğunuz tarihteki yaş şartları ile emekli olacağınızı biliyor musunuz?
– Çalışmayanlar veya emekli olmak için prim ödeme gün sayısı yetersiz olanlar, isteğe bağlı sigortaya giriş şartlarının kolaylaştırıldığı ve bu sigortaya tabi olanlara artık sağlık yardımı da sağlandığını biliyor musunuz?
-SGK’nın yeni uygulaması ile sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadın sigortalı olanlar, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra en az iki doğum yapan kadın sigortalıların çocuklarının sağ olması halinde, her çocuk için 720 gün, iki çocuk için bin 440 gün, günlük 8,11 lira üzerinden borçlanabildiğinizi biliyor musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir