Bebeği olan kadın işçilerin hakları neler?

Bebeği olan kadın işçilerin izinden tutun çalışma koşullarına kadar birçok hakları bulunmakta.

Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olduklarında ister istemez çalışma hayatından kopmak zorunda kalabiliyorlar. Tekrar çalışmaya başladıklarında da bazı zorluklar yaşıyorlar. Bu sebeple de yasalarımızda çocuk sahibi olan kadın çalışanlara yönelik bazı haklı ayrıcalıklar tanınmış.
Bu ayrıcalıklar bazı maddi ödemeler şeklinde olabildiği gibi izin veya çalışma koşullarına uyum şeklinde de kendini gösterebiliyor.

Bebeği olan işçinin analık izni var
Analık izni kadın işçilere hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra verilen bir izin. Gebe işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması gerekiyor. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre ekleniyor.
Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, hekimin onayı ile gebe işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın sigortalının bu şekilde izinli olduğu süre içinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alması da mümkün. Ancak bunun için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

İşveren süt izni vermek zorunda
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi gerekiyor. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Ayrıca bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Kadın işçi, çocuğunu işyerinde oluşturulan kreş vb. yer yoksa aynı zamanda evi de işyerine uzaksa süt iznini kullanmada sorunlar yaşayabilir. Çocuğun bulunduğu yerin işyerine uzak olması durumunda emziren işçi süt iznini kullanma hakkını işin bitiminde işyerinden bir buçuk saat önce ayrılarak kullanması veya öğle arası dinlenmesi ile birleştirerek kullanması işçi açısından daha avantajlı olacaktır.

Bebeği olan kadına emzirme ödeneği ödenir

Bebeği olan kadın işçilere sağlanan haklardan birisi de emzirme ödeneği.
Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor.
Bununla birlikte emzirme ödeneği alınabilmesi için bazı şartlar da var:
Hizmet akdine tabi (4/a’lı) çalışan sigortalılar yani işçiler için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim bildirilmiş olması gerekli.
İşyeri sahipleri ve şirket ortakları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması ve SGK’ya herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekli.
Doğan çocuğun yaşaması gerekli.
Bu şartların sağlanması halinde emzirme ödeneği alınabiliyor.

Bebeği olan kadınlar gece çalıştırılamaz
Yasalarımızda bebeği olan kadın işçilerin çalışma sürelerine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Bunlardan birisi de gece çalışmayla ilgili. Buna göre emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasak.
Ayrıca kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
Bunun yanı sıra, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz. Bu işçiler günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacağı için denkleştirme esasına göre çalıştırma uygulaması da bunlar hakkında uygulanamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir