Asgari ücret desteğinden yararlanma koşulları nelerdir?

 

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)

1.000,54 TL

NET ASGARİ ÜCRET (3 Çocuklu)

1.072,80 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.273,50 TL

İŞVERENE MALİYET

1.496,36 TL

 

ASGARİ ÜCRET %11 ORANINDA ARTIRILSAYDI

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)

1.116,15 TL

NET ASGARİ ÜCRET

(3 ÇOCUKLU)

      1.190,33 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.413,00 TL

İŞVERENE MALİYET

1.660,28 TL

 

 

2016 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)

1.300,99 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN)

1.325,69 TL

NET ASGARİ ÜCRET

 (1 ÇOCUKLU)

1.344,22 TL

NET ASGARİ ÜCRET

 (2 ÇOCUKLU)

1.362,75 TL

NET ASGARİ ÜCRET

 (3 ÇOCUKLU)

1.387,45  TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.647,00 TL

İŞVERENE MALİYET

1.935,23 TL

 

İŞVERENE DESTEK

%11 ARTIŞTAKİ MALİYET                 1660,28 TL

1300 TL OLDUĞUNDAKİ MALİYET      1935,23 TL  ===>    274,95 TL EK MALİYET

 • 274 TL’lik işverene ek maliyetin %40’ı olan 110 TL’si Hazine tarafından karşılanacaktır.
 • Örnek: Asgari ücret düzeyinde 10 işçi çalıştıran bir işyerinde 2.749,5 TL olan ilave maliyetin 1.100 TL’si Hazine tarafından karşılanacaktır.
 • İşyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10’u bu destekten yararlanacaktır.
 • Toplam 13,7 milyon 4/a kapsamında çalışan zorunlu sigortalı bulunmakta olup bunun 12,8 milyonu özel sektör çalışanıdır.
 • Bu destekten 8,5 milyon sigortalının yanı sıra asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak %10’luk ilave sigortalı ile yeni açılan işyerlerindeki istihdam sağlanacakların yararlanacağı öngörülmektedir.

Destekten Yararlanma Şartları

 • Asgari ücretli çalışmak,
 • 2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında bildirilmesi esastır.
 • Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır.
 • 1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir. (%10’dan yararlanamayacakları için bu destek sağlanmıştır.)
 • 2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.
 • Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.

Destek Maliyetleri

 • 2015 yılı asgari ücretli çalışanı 5 milyon 300 bin
 • 2015 yılında net 1300 TL altında ücret alan ve destek kapsamında olan 8 milyon 500 bin
 • Asgari ücretin net 1000 TL’den net 1300TL’ye çıkmasının işverene toplam yükü

 

Milyon TL Asgari Ücret Düzeyi Devletçe Karşılanan Kişi Başı Maliyet Özel Sektör İşverenleri için toplam Maliyet Kamunun Sağladığı Destek
SENARYOLAR Brüt Asgari Ücret İşverene Maliyet
İşverene 110 TL Teşvik

1.647

1.825 110   20.079*

9.733

 

*20,1 milyar TL’lik işveren maliyeti %11 asgari ücret artışına göre ilave yükü ifade etmektedir. %11 artışlı brüt asgari ücret 1413 TL olup, neti 1116 TL’dir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir