Anonim Şirketle Limited Şirket Arasındaki Farklar..!

ANONİM ŞİRKETLER

 • Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.

 • 50.000.-TL esas sermaye, 100.000.-TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir.

 • Tahvil çıkarılabilir.

 • Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.

 • Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değil.

 • Halka açılma imkanı vardır.

 • Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.

 • Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

 • Sermayesi 250.000.-TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.

 • Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.

LİMİTED ŞİRKETLER

 • Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir.

 • 10.000.-TL Esas sermaye ile kurulabilir.

 • Tahvil çıkaramazlar.

 • Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup, satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir.

 • Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi.

 • Halka açılma imkanı yoktur.

 • Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm mal varlığıyla sorumludur.
 • Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3′ünün kararıyla değiştirilebilir.

 • Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

 • Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir.

 • Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır. (Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş’ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir