7 .Yılını dolduran 5510 sayılı kanun ihtiyaçları karşılar mı?

 

1/10/2008 Tarihinde tüm maddeleri ile 5510 SS ve GSSK yürürlüğe girdi.

SSK ,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI tek çatı altında  birleştirilmiştir.

5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu da 5510 sayılı SS ve GSSK iki yıl önce yürürlüğe girerek oluşumun idari anlam da iskelet yapısını oluşturmuştur.

Sayıştay Denetimine tabi ,Genel Merkezi Ankara ‘da bulunan kurum Özel Sektör ,Kamu Sektörü ,Esnaf ve Sanatkarlara Hizmet vermeye başladı.

SGK 28.170 çalışanı ile hizmet veriyor.

Banka Değişikliklerinde SGK Çalışanları Yanınızda

Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde kurulan rehberlik ve danışma servislerinde görev yapan personele, sigortalı ve hak sahiplerinin dilekçeyle başvurması durumunda banka şubesi değişikliği yapma yetkisi tanımlanmıştır.

SGEP Hayata Geçmedi

Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) Emeklilik İşlemleri ve Ödemeler programının test çalışmaları yapılıyor.

Tahsis Hata Affetmez SGK Affetmemiş

4/1-(a) sigortalıları için gelir/aylık bağlama işlemlerinin her ilde belirlenecek merkezlerde toplanmasına yönelik çalışmaların yapılması ile ilgili olarak, tahsis işlemlerinin sosyal güvenlik merkezlerinde genelde tek personelle yürütülmesi, bu personelin de genellikle göreve yeni başlaması nedeniyle mevzuat ve uygulama bilgisi bakımından yetersiz olması, bunun sonucunda bağlanan aylıklarda birçok hatalı işlemin (prim gün sayısı ve prime esas kazançların sisteme hatalı girilmesi, hak sahibi hisse kodlarının hatalı girilmesi vb.) yapıldığı, bu durumun sigortalıların mağduriyetlerine neden olduğu tespitinden hareketle birden fazla tahsis işlemi yapan sosyal güvenlik merkezi olan iller incelenmiş ve İstanbul’da 1, Manisa’da 3 ve Tekirdağ’da 1 tane olmak üzere 5 sosyal güvenlik merkezi tahsis işlemlerine kapatılmıştır.

2015 Yılında Uygulamaya Geçti Mi?

Sigortalıların istirahatte olduğu dönemde aldıkları raporların sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlenmesini, başhekim onayını takiben otomatik olarak işverene ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesini ve yine elektronik ortamda geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanarak sigortalı adına ilgili bankalara on-line gönderilmesini sağlayan e-Ödenek programının 4/1-(b) sigortalıları için de kullanılabilir hale getirilmesi için 2014 yılı başında başlatılan çalışmalar devam etmekte olup, 2015 itibarıyla programın teste açılması ve takip eden süreçte tüm Türkiye’de uygulamaya açılması öngörülmektedir.

Aylık Bağlama Süreleri:

SSK statüsünde  20 gün,Bağ-Kur statüsünde 15 gün sürüyor.

Ev Hizmetlileri EK/9 Kapsamında

5510 sayılı Kanun’a eklenen Ek 9’uncu maddeyle, ev hizmetlerinde ücretle ve süreksiz çalışanlar da sigortalılar grubuna eklenmiş olup yeni düzenlemeyle ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanların primlerinin kendilerince ödenerek sosyal güvenlik kapsamına girmeleri sağlanmıştır.

Doğum Borçlanması 3 Çocuğa Kadar Düzenlenmiş

5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesinde düzenlenen doğum borçlanmasında değişikliğe gidilmiş olup eskiden yalnızca 4/1-(a) kapsamında çalışan sigortalı kadınlar için sağlanmış olan doğum borçlanması hakkı 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında çalışan sigortalı kadınların da yararlanabileceği şekilde genişletilmiştir. Ayrıca, en çok iki çocuk için tanınan doğum borçlanması hakkı, üçe çıkarılarak doğum yapan kadınlara çocuk başına en fazla 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıla kadar hizmet kazanma imkanı tanınmıştır.

Tarımsal Kesintiler e-tahsilat Dönemi

Tarımsal Kesinti Programı “e-Kesinti” ülke çapında kullanıma açılmıştır.

Bağ-Kur Prim Beyanı e-devlet yapılır

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili beyanı, Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla yapılmaktayken, iş ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla sigortalılar tarafından e-Devlet “www.türkiye.gov.tr” üzerinden yapılmasına ilişkin program tamamlanarak uygulamaya açılmıştır.

İşverenler İçin Bu Programa İhtiyaç Var

İşyerinde işe giren ve işten ayrılan sigortalıların listesini alabilecekleri liste programlarının hazırlanması sistemi e-bildirge de gerekli.(6111 için var,en azından 1/10/2008 miat alınarak hazırlanabilir.)

SMS İle Hizmet Akdi İle Çalışanlar İşe Giriş Öğreniyor

4/1-(a) kapsamında çalışan sigortalılara, sigortalılık başlangıç ve sona erme tarihlerinin SMS aracılığıyla bildirilmesi sağlanmıştır.

Yabancı Çalışma  İzinleri ile ilgili bildirgeler kontrol ediliyor

Yabancı çalışma izin belgeleri bilgilerinin elektronik ortamda (web servisi üzerinden) SGK’la paylaşımı ve sigortalılık sorgulamalarının yapılması sağlanmıştır.

İşten Ayrılış Bildirgesi İle GSS Bilgilendirmesi

Hizmet akdiyle çalışanların, işten ayrıldıklarında genel sağlık sigortasından nasıl yararlanacağına dair bilgilendirme metni hazırlanmış olup işverenler tarafından “e-Bildirge” sisteminden işten ayrılış bildirgesi verildiğinde otomatik olarak bilgilendirme metninin yer alması sağlanmıştır.

SMS GSS Tescili Bilgisi

Genel sağlık sigortası tescil bilgilerinin kişilere SMS yoluyla bildirilmesi sağlanmıştır.

APHB  Bildirilen Meslek Kodlarından Yola Çıkılarak Hangi Meslekler İncelenmiş

Öğretmenlik, mühendislik, mimarlık, doktorluk, hemşire, eczacılık, mali müşavirlik ve muhasebecilik, avukatlık ve profesyonel sporculuk mesleklerine ilişkin yapılan bildirimler detaylıca incelenerek, gerekli raporlamalar yapılmıştır.

TÜP Bebekte Yeni Düzenleme

2 çocuk için geçerli olan tüp bebek uygulaması için verilen destekler 3 çocuk için geçerli olacaktır. İlk iki denemede sırası ile %30 ve %25 katılım payı alınırken üçüncü denemeden %20 katılım payı alınması düzenlenmiştir.

Terör mağdurları ve bakmakla yükümlülerinin tüp bebek uygulamasından yararlanmaları kolaylaştırılmıştır.

e-Devlet Şifresi ile

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü sorgulama

İşyeri bildirgesi e-bildirge ile bildirimi

Sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgelerinin, e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesine imkân sağlandı.

Yabancı Dilde Hizmet Veren SGK

SGK İnternet Portalına İngilizce ve Almanca versiyonları gibi Arapça versiyonu da eklenmiştir.

Denetim ve Teftişe Önem Veriliyor

Alo 170 ve diğer şikayetler değerlendiriliyor.

Son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemizdeki sosyal güvenlik bilinci artmış olsa da, gerek ekonomik zorluklar gerekse mevzuat boşlukları nedeni ile sosyal sigorta alanında oluşan suiistimallerle mücadele etme kararlılıkla sürdürülüyor.

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir