Muhtasar ve SGK bildirimi birleşiyor.

Maliye Bakanından vergide yeni dönemin sinyali!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hükümetin eylem planlarında yer verdiği bir dizi iş ortamı iyileştirme ve idari kolaylıklara yönelik yaklaşık 50 maddelik torba kanun hazırlandığını açıkladı.

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde usul cezası alanların yatırım ve diğer teşviklerinin kesilmemesine yönelik düzenleme hazırlandı. Ayrıca damga vergisinde maliyetler düşürülüyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hükümetin eylem planlarında yer verdiği bir dizi iş ortamı iyileştirme ve idari kolaylıklara yönelik yaklaşık 50 maddelik torba kanun hazırlandığını açıkladı.

Gelir İdaresi’nin Avrupa Birliği ve Türkiye’nin kaynaklarıyla desteklediği Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele projesi açılış toplantısında konuşan Ağbal, sürpriz yaparak vergi ve idari kolaylıklar içeren kanun taslağı hakkında bilgi verdi. Taslağın Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alındığını belirten Ağbal, kısa süre içinde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirtti.

Ağbal’ın verdiği bilgilere göre, taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Damga Vergisi: Sözleşmelerde eğer bir para söz konusu ise bu tutardan nispi olarak ve her bir nüshadan alınan vergi, tek bir nüshadan alınacak. Üst limitten damga vergisi alınan bir sözleşmede bedel artışına ilişkin eklemelerden damga vergisi alınmayacak.

Yüksek ve Orta Yüksek teknolojili ürünlerin üretimiyle ilgili işlemlerde alınan Damga Vergisi alınmayacak.

Kamu ihalelerinde, iptal edilen ihale işlemleri için yatırılan Damga Vergisi iade edilecek.

Teşvik belgeli yatırımlarda gayri maddi haklarla ilgili satın alma ve kiralamalarda damga vergisi alınmayacak. Bu kapsamdaki sabit yatırımların teknik müşavirlik sözleşmelerinde damga vergisi alınmayacak.

Vergi Usul Kanunu: VUK 150. madde ve 359. madde çerçevesinde ceza kesilen mükelleflerin, yatırım dahil diğer teşvikleri kesilmeyecek. Daha önce bu maddeler kapsamındaki düzenlemelerle ilgili herhangi bir usulsüzlük ve sahte fatura cezası alanların teşvikleri kesiliyor, süreç tamamlanıncaya kadar teşvikli yatırım yapamıyordu.

Döviz Kazandırıcı Hizmete Gelir Vergisi Teşviki: Gelirlerinin yüzde 80’i yurt dışına verdiği hizmetlerden oluşan şirketler (hizmet sunan şirketler) çalışanlarının gelir vergisini ödemeyecek. Döviz kazandırıcı hizmetler bakımından yabancı şirketlere ve yurt dışına verilen “ürün testi” ve “veri işleme” hizmetleri de yüzde 50 kurumlar vergisi indirimine konu olacak.

Muhtasar ve SGK bildirimi birleşiyor: Muhtasar Beyanname ile SGK’ya verilen bildirimler birleştirilecek. Bunun için yasal düzenleme yapılacak, altyapı yatırımından sonra tek beyanname esas olacak.

Yabancı Şirketlere Türkiye’ye Gel Teşviki: Yabancı şirketler, Türkiye içinde başka ülkeleri de kapsayacak şekilde bölgesel yönetim merkezi kurarlarsa bu merkezler Kurumlar Vergisi Ödemeyecek.

Uluslararası şirketlerin vergi uyum maliyetini düşürmek amacıyla, başta transfer fiyatlaması uygulaması olmak üzere OECD direktifleriyle uyumlu vergi düzenlemeleri yapılacak.

AR-GE Teşvikine İdari Düzenleme: AR-GE teşviklerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi düzenlemeleri içinde bulunan indirimleri sadeleştirilecek ve bu yolla teşviklerin her AR-GE projesine uygulanması sağlanacak.

Faizsiz finans sistemine iyileştirme: Faizsiz finans kuruluşlarının fon bulmalarına yönelik düzenlemeler, bankacılık düzenlemeleriyle eşitlenecek. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilere yönelik faizsiz finans araçlarının teşviki amacıyla vergi uygulamaları diğer bankacılık araçlarıyla eşitlenecek.

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir