2016 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

05/04/2016 tarihli ve KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /39
Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi: 05/04/2016
Sayısı: KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28
İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir