Yabancı işçi çalıştıracak işverenlere sosyal güvenlik bilgileri

Yabancı işçi çalıştıracak işverenlerin, sosyal güvenlik mevzuatı açısından bilmelerinde yarar bulunan hususlar:

1– Çalışma izin belgeleri

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde  aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bir işveren yanında veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekmektedir. Yabancı uyruklulara çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte ancak, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurulunca da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne bilgi verilmek koşuluyla ilgili kanunlarda belirtilen işlerde çalışacak kişilere çalışma izni verilebilmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27 nci maddesi uyarınca;
– Geçerli çalışma izni,

– 4817 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen çalışma izni muafiyet belgesi,

İkamet izni sayılmaktadır.

Bu nedenle, 6458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği; 11/4/2014 tarihten itibaren Ülkemize çalışmak için gelen yabancılardan çalışma izni alanlardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmemektedir.

2-İşe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi                                                                                                                                                                                             

işverenlerin;

– Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde,

– Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde,

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve aylık prim ve hizmet belgesini SGK’ ya vermeleri halinde bildirge ve belge yasal sürede verilmiş sayılacaktır.

3-İşsizlik sigortası primi

4447 sayılı Yasa’nın 46. Maddesinde ‘‘İşsizlik Sigortası Kanunu’na’’ tabi olmayanlar sayılmış olup, bunlar arasında yabancı uyruklu işçiler yoktur.

Bu nedenle, yabancı işçiler ‘’İşsizlik Sigortası Kanunu’na’’ tabidirler.

4-İdari para cezası

Yabancı sigortalının kayıt dışı çalıştırıldığının belirlenmesi halinde, (1.7.2015-31.12.2015 )

Çalışma izninin olmaması         8.381 TL  (4817 sayılı Yasa)

İşe giriş bildirgesinin verilmemesi    2.547 TL   (5510 sayılı Yasa)

Aylık prim ve hizmet belgesinin  verilmediği her ay için 2.547 TL, ceza uygulanır.

Ahmet Metin Aysoy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir