VEHUP ve toplantısı

Vergilerin her türlü hak ve özgürlüklerin sınırlandırma alanı olarak kullanılabileceği ve siyasi iktidarların elinde önemli bir araç olduğu düşünülürse ve bu düşüncelere verginin yasallığı ilkesinin Magna Carta’dan bu yana geçirdiği tarihsel yolda eklenirse, vergi hukukunun, demokratik hukuk devletlerinin gelişiminde rol oynayan son derece önemli bir hukuk alanı olduğu rahatlıkla görülmektedir. Öte yandan vergi geliri yüksek bir devletin, Anayasa ile kendisine verilmiş olan görevleri çok daha iyi bir şekilde yerine getirebileceği ve toplumun refah seviyesini de oldukça ileriye götürebileceği de açıktır.

Vergi gelirinin devletler için arz ettiği önem ve bu gelirin olabildiğince arttırmanın da her devletin amacı olduğu gerçeği karşısındaki bir diğer gerçek de devletlerin egemenlik hakkından kaynaklanan vergilendirmeye ilişkin üstün yetkileri karşısında bireylerin gerekli hukuki hak ve yetkilerle donatılması gereğidir. Vergilerin bireylerin pek çok temel hak ve özgürlüğüne doğrudan ya da dolaylı şekilde müdahale ediyor olması, vergi hukukunu vergi ödevlileri bakımından da hassas bir hukuk alanı haline getirmektedir. Özel kesimin ekonomik değerlerini olabildiğince hazinesine aktarmaya çalışan Devlet gücü ile bu değerleri olabildiğince kendisinde tutmaya, vermemeye çalışan özel kesim arasındaki adalet dengesini sağlama işlevi de vergi hukukunun en önemli görevidir.

Vergi hukukunun bu konumunu dikkate alarak; küreselleşme ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde verginin uluslararası bağlantı noktaları ile vergi hukukuna ilişkin dünyadaki çalışmalar ve gelişmeleri de göz ardı etmeden; interdisipliner bir yere sahip olan vergi olgusunun hukuk bilimi içinde ele alınmasını ve vergi hukukunun gelişimini sağlamak amacıyla, vergi hukuku alanında araştırmacı, uygulamacı veya eğitici olarak çalışanlar tarafından işbirliği içinde, bir sivil insiyatif olarak üç akademisyen arkadaşımla (Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK, Prof. Dr. Funda YAVAŞLAR, Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ) birlikte VEHUP kısaltmalı VERGİ HUKUKU PLATFORMU’nu kurduk. Platformumuzun web sitesine www.verhup.org adresinden ulaşabilirsiniz. Platform, adlarını sitede görebileceğiniz 25 kişilik bilim ve danışma kurulunun ışığında yol alıyor.  VEHUP’a vergi alanında çalışan herkes, düzenlenecek kongre, toplantı vb. etkinliklerle bizim dışımızdaki diğer etkinliklerin duyurularına ulaşabilmek, aylık vergi tartışmalarını izleyebilmek, gelişmelere ilişkin yorumlardan haberdar olmak, yeni yayınları izleyebilmek için web sitesi üzerinden ücretsiz olarak üye olabilirler.

VEHUP olarak ilk uluslararası vergi kongremizi de 3 Kasım’da yapıyoruz. Toplantının konusu “Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Türkiye’ye Etkileri” şeklinde belirlendi.

Bu belirlemede “matrah aşındırması ve kazanç transferi” şeklinde Türkçeye çevrilebilecek kelimelerin baş harflerinin bileşiminden oluşan OECD nezdindeki BEPS çalışma gruplarının çalışma alanları başlıca rolü oynadı. Bu çalışma gruplarının raporlarının kesinleşmesiyle pek çok ülkenin ve ülkemizin vergi hukukunda önemli değişimlerin olacağı şimdiden belli.

Toplantının konuşmacıları ve konuları ise şöyle : “Çokuluslu İşletmelerde Yapılanma Şekilleri” (Prof. Dr. Jurgen Lüdicke), “Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespiti” (Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar), “Çokuluslu İşletmelerde Yabancı Finansman Araçları” (Dr. Torsten Engers) ”Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması” (Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner), “Avupa Birliği Çerçevesinde Mükellefin Korunması” (Prof. Dr. Vilenas Vadapalas), “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Antlaşmalarının Yeri ve Mükellefin Korunması” (Turgut Candan). Ayrıca toplantının sonunda OECD nezdinde BEPS kapsamındaki konulardaki gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini konu alan ve Maliye Bakanlığı’ndan İdris Şenyurt, vergi hukukunun duayen isimlerinden Dr. Veysi Seviğ, Gazetemiz yazarlarından Adnan Nas ve E. Maliye Baş Müfettişi Dr. Namık Kemal Uyanık’ın katılacağı bir panel düzenlenecek.

3 Kasım saat 9.30 da başlayacak olan ve simultane tercümenin de yapılacağı toplantının resmi adresi, “Esentepe Mah. Harman Sok. TOBB Plaza, No:10, K.7-8, Şişli” şeklinde olmakla birlikte burası Leventte Kanyon AVM’nin hemen yan sokağında. Katılımın ücretsiz olduğu ve katılım için özel bir koşul aranmayan toplantı, herkese açık. Ancak VEHUP’un sitesinden katılım bildiriminde bulunmak, yer açısından yararlı olabilir.

Bumin Doğrusöz

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir