Tüketicinin korunması kapsamında bazı idari para cezaları artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 122,93’lük yeniden değerleme oranına göre tekrar düzenlendi.

Gelecek yıl yapılacak başvurularda değeri 66 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

Başvurunun gerçekleştirilebileceği ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, ilçe kaymakamlığına da müracaat edilebilecek.​​​​​​​

İdari para cezaları

Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari para cezaları gelecek yıl için 122,93 artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerle bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere sunulmaması, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler hakkında her bir işlem başına 1371 lira idari para cezası uygulanacak.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası 34 milyon 713 bin 433 liraya yükseltildi. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı işlem için 6 bin 928 lira idari para cezası verilecek.

Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve listelerine ilişkin tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için 1371 lira idari para cezası kesilecek.

Aldatıcı ve yanıltıcı reklam cezaları

Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için idari para cezaları, aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 69 bin 411 lira, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 1 milyon 388 bin 526 lira olacak.

Söz konusu aykırılık, ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 694 bin 263 lira, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 347 bin 128 lira, yerel düzeyde radyo, kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 34 bin 701 lira idari para cezası uygulanacak.

Garanti belgesinin, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun düzenlenmemesi ya da eksik düzenlenmesiyle yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeniyle üretici ve ithalatçıya uygulanacak ceza miktarı ile garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma-kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya verilecek idari para cezası 1371 lira olacak.

Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için ticaret il müdürlüğünden yetki belgesi almayan satıcılarla aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini temin etmeyen üretici ve ithalatçılara 694 bin 259 lira idari para cezası verilecek.

Ön ödemeli konut ve devre tatillerle ilgili cezalar

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 6 bin 928 lira idari para cezası uygulanacak. Teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 138 bin 843 olacak. Yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli olarak konut satışı yapanlara 694 bin 259 lira, teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara ise 3 milyon 471 bin 329 lira idari para cezası kesilecek.

Devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 7 bin 802 lira idari para cezası verilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir