Ticaret sicili işlemlerinde kolaylık sağlayacak düzenleme

Ticaret sicili müdürlüklerinin etkin çalışması ve tacirlerin sicil hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla şube ve temsilcilikler ile kadro yapılanmasında düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığının “Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ticaret sicili müdürlüklerinin kurumsal olarak teşkilatlanması, şube ve temsilciliklerinin açılması, bunların yönetim ve organizasyonu, faaliyetlerinin yeterli sayıda ve nitelikli personel eliyle etkin, verimli, kaliteli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ve tacirlerin ticaret sicili hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlandı.

Buna göre, odaların teklifiyle ticaret sicili müdürlükleri kurulabilecek. Ayrıca, bünyesinde müdürlük bulunan oda yönetim kurulunun teklifi ve Bakanlık onayıyla bunlara bağlı şube ve temsilcilikler açılabilecek. Odalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten ticaret sicil müdürlükleri, ticaret şirketleriyle diğer tacirlerin kayıtlarını tutmanın yanı sıra sicil kayıtlarında meydana gelen değişiklikler ve terkin işlemlerini yürütecek.

Odalar, birden fazla müdürlüğü ilgilendiren merkez nakli, birleşme, bölünme, şube kuruluşu ve kapanışı, unvan ve sermayeyle yetkili değişikliği gibi merkez ve şubeye ilişkin tescil işlemlerinde doğru ve hızlı bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması konusunda iş birliği içinde olacak.

Daha önce temsilcilik ve benzeri adlar altında ticaret sicili müdürlüklerine bağlı faaliyet gösteren birimlerin şube veya temsilcilik olarak işlemlerini sürdürebilmeleri için 1 yıllık sürede Bakanlığa başvuru yapmaları gerekecek. Bu sürede başvuru yapılmaması halinde söz konusu birimlerin faaliyetlerine Bakanlıkça son verilecek.

Öte yandan, çeşitli il ve ilçelerde kurulan 238 ticaret sicili müdürlüğünün listesi ile asgari çalışacak personel sayısı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir