SPK, 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırabilecek

Söz konusu 5 yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla hesaplanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi.

SPK’nın “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararıyla kalkacak.

Söz konusu 5 yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla hesaplanacak.

Geçiş süreci

Tebliğde, “finansal tablolara ilişkin esaslar”, “faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet”, “esas sözleşmenin değiştirilmesi” ve “pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal” ve “kurulca yapılacak bildirimler”, “sorumluluk” başlıkları altında maddeler belirlendi.

Son bölümde yer alan “istisna” başlığı altındaki maddelere göre, oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyaz veren payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Öte yandan oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlı payların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarına, bir kısmının ise diğer kişilere ait olması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan imtiyazlı paylar dışında kalan diğer imtiyazlı payların imtiyazları kurul kararı ile kaldırılacak.

Geçiş sürecinin belirlendiği maddeler kapsamında ise, halka açık olan ortaklıklar için 5 yıllık sürenin hesaplanmasına; hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31 Aralık 2013’te sona eren hesap dönemi, özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi itibarıyla başlanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir